Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik u zanimanju diplomirani pravnik

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Rektorat
Kategorija:
Pravo
Mjesto rada:
Istočno Sarajevo
Rok prijave:
20.07.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Ovaj Konkurs se raspisuje povodom realizacije Odluke Upravnog odbora JU Zavoda za zapošljavanje RS o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS iz kategorije djece poginulih boraca po Projektu podrške sticanja radnog iskustva mladih u statusu pripravnika u 2017. godini (u komponenti zapošljavanja pripravnika sa VSS djece poginulih boraca).

Pozicija 1.
Pripravnik u zanimanju diplomirani pravnik;
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Mjesto rada: Rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa sjedištem u Istočnom Sarajevu
Period zasnivanja radnog odnosa: 1 (jedna) godina dana

Pozicija 2.
Pripravnik u zanimanju diplomirani ekonomista;
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Mjesto rada: Organizaciona jedinica Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa sjedištem u Palama
Period zasnivanja radnog odnosa: 1 (jedna) godina dana

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:
-VSS (VII stepen obrazovanja) - diplomirani pravnik, odnosno diplomirani pravnik sa 240 ECTS bodova za poziciju broj 1,
-VSS (VII stepen obrazovanja) - diplomirani ekonomista, odnosno diplomirani ekonomista sa 240 ECTS bodova za poziciju broj 2,
-da nema radnog iskustava u svom - traženom zanimanju (tj. da nije zasnivao radni odnos u svom zanimanju, odnosno da nije obavio pripravnički staž u svom zanimanju) – za obje pozicije,
-da ima status djeteta poginulog borca Vojske Republike Srpske – za obje pozicije,
-da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica – za obje pozicije.

Uz prijavu na konkurs , kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1.original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
2.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci,
3.ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu,
4.ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere,
5. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
6. ovjerenu kopiju diplome,
7. dokaz da se vodi na evidenciji nezaposlenih lica,
8. dokaz da nema radnog iskustava u svom – traženom zanimanju (ovjerena kopija radne knjižice i ovjerena izjava da kandidat nema radnog iskustva u svom – traženom zanimanju),
9. dokaz da je kandidat iz kategorije djece poginulih borca .

Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se interviju.
O vremenu i mjestu obavljanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine dana s ciljem osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje pripravničkog ispita.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat- Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumentacija priložena uz prijavu na Konkurs neće se vraćati prijavljenim kandidatima.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme, stručno osposobljavanje
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare