Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik – sa završenim ekonomskim fakultetom

- dan
Poslodavac:
Mreža za izgradnju mira
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
25.07.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: JAVNI KONKURS za prijem pripravnika i volontera

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S

za prijem pripravnika i volonteraI – Pozicija

1. – Pripravnik po Projektu sticanja radnog iskustva mladih sa VSS u statusu
pripravnika u 2017. godini,komponenta II……………………………………………..1 izvršilac;

2. – Volonter sa VSS, rad van radnog odnosa…………………………………………..2 izvršioca.

Radni odnos za poziciju 1. zasniva se na određeno vrijeme, na godinu dana (ugovor o radu sa pripravnikom).

Za poziciju 2. sa volonterom se zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju (volonterskom radu) na period od godinu dana.II – Opšti uslovi

da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
da su stariji od 18 godina;
da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.


III – Posebni uslovi

Za poziciju 1.:

VSS – diplomirani ekonomista;
da imaju do 30 godina starosti, bez radnog iskustva;
da su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih prije objavljivanja Javnog poziva za korišćenje sredstava;
poznavanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
dobre komunikacijske sposobnosti;
poznavanje rada na računaru.


Za poziciju 2.:

VSS – fakultet društvenog ili tehničkog (IT sektor) smjera;
znanje engleskog jezika;
dobre komunikacijske sposobnosti;
poznavanje rada na računaru.


IV – Potrebna dokumenta

Za dokazivanje činjenica iz tačaka II i III kandidati su dužni, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa naznakom za koju poziciju se prijavljuju i sa adresom prebivališta i brojem telefona, da prilože u originalu ili ovjerenoj kopiji:

diplomu o završenom školovanju sa prosjekom ocjena;
uvjerenje o državljanstvu;
izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
izjavu da nisu ranije zasnivali radni odnos u traženom stepenu stručne spreme;
ovjerena kopija radne knjižice;
biografiju;
dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.


V – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“ ili u elektronskom obliku na elektronsku adresu: info@rars-msp.org

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „EuroBlic“

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „EuroBlic“

Izvor: http://www.rars-msp.org/lat/javni-konkurs-za-prijem/n879
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme, stručno osposobljavanje
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare