Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik sa visokom stručnom spremom-diplomirani pravnik

- dana
Poslodavac:
JU Centar za socijalni rad Srebrenica
Kategorija:
Pravo
Mjesto rada:
Srebrenica
Rok prijave:
20.07.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: 1. Pripravnik sa visokom stručnom spremom-diplomirani pravnik - 1 (jedan) izvršilac
2. Pripravnik sa visokom stručnom spremom-diplomirani ekonomista - 1 (jedan) izvršilac

Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme , kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž, u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

-Opis poslova

Pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme u cilju osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i polaganja stručnog ispita.

Trajanje ugovora

Ugovor o obavljanju pripravničkog staža zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

-Opšti uslovi:

1)da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
2)da je stariji od 18 godina
3)da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4)da nije osuđivan za krivično đelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto
5)da se protiv njega ne vodi krivični postupak

-Posebni uslovi:

1.Za pripravnika sa visokom stručnom spremom –diplomirani pravnik-da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova

Za pripravnika sa visokom stručnom spremom–diplomirani ekonomista-da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani ekonomista ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani ekonomista i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova

2.Da nema ostvaren radni staž u traženom stepenu obrazovanja nakon stečene visoke stručne spreme

-Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na Javni konkurs kandidat je dužan da priloži dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1.biografija
2.uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
3.izvod iz matične knjige rođenih
4.uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanju (ne starije od 6 mjeseci)
5.uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)
6.original ili ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi
7.uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se vodi na evidenciji nezaposlenih lica
8.uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da nakon stečene VSS nema ostvaren staž u određenom stepenu obrazovanja

Napomena: Tražena dokumenta ovim konkursom kandidati su dužni dostaviti kao original ili ovjerene foto-kopije.

Izabrani kandidati su dužni da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove Konkursa biće pozvani na intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

-Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Centar za socijalni rad, Srebrenica, ul. Maršala Tita b.b. 75 430 sa naznakom: Prijava na javni konkurs
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme, stručno osposobljavanje
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare