Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik- diplomirani pravnik

- dana
Poslodavac:
Centar za pružanje besplatne pravne pomoći
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
20.07.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Pripravnik- diplomirani pravnik 1 izvršilacPripravnikom se smatra lice koje nakon završenog fakulteta prvi put zasniva radni odnos, u tom stepenu školske spreme i prima se na period 12 (dvanaest) mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža i sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje stručne spreme i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog ispitaOpšti uslovi za prijem u radni odnos:
da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci;
Posebni uslovi:
VII stepen stručne spreme, pravni fakultet,
poznavanje rada na računaru,
da nema ostvareno radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja.
Pravo učešća:Pravo učešća na Javni konkurs imaju sav fizička lica koja ispunjavaju uslove iz javnog konkursa.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju. Javno testirenje podrazumjeva razgovor-intervju sa članovima Konkursne komisije.O vremenu i mjestu intervjua i rezultatima javnog konkursa svi kandidati biće blagovremeno obavješteni.
Rezultati Javnog konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli Centra za pružanje besplatne pravne pomoći.Potrebna dokumenta:Učesnici javnog konkursa, obavezni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti kopije sljedećih dokumenata:
diplomu o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/10 i 104/11);
uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ili kopija radne knjižice da nema radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
uvjerenje da se nevodi krivičnog postupka, izdato od nadležnog suda;
uvjerenja poznavanju rada na računaru;
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme, stručno osposobljavanje
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Prijave na konkurs mogu se dostavljati lično, putem pošte na adresu:Centar za pružanje besplatne pravne pomoći
Slavka Rodića 4, Banja Luka

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana, od dana objavještavanja liste uspješnih kandidata pismeno i na oglasnoj tabli Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedepnh dokumenata:
diplome o završenoj školskoj spremi;
uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
uvjerenja poznavanju rada na računaru;
uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom Centra.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare