Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.08.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Prijem profesora u JU Osnovna škola Rudo

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Rudo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Rudo
Rok prijave:
16.08.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Republika Srpska

JU OŠ “RUDO” - RUDO

Ul. Cara Dušana 35 A.

tel/faks 058/700-270,

E – mail: os179@skolers.org

raspisujeKONKURS

za prijem radnika

1. Profesor razredne nastave za rad u produženom boravku u 2018/2019 školskoj godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa,

2. Diplomirani pedagog za rad u produženom boravku u 2018/2019 školskoj godini, sa 0,5 radnog vremena, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa,

3. Profesor srpskog jezika, 4 časa, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, 1 izvršilac, pripravnik,

4. Profesor matematike, 4 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17 i 31/18), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, i stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09,86/10,25/14, i 76/15) i članom 13. stav. 6. Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 51/11, 19/12, 77/12 i 81/12).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je priložiti dokumenta:- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica , nakon sticanja stručne spreme,

- Uvjerenje o radnom iskustvu, za kandidate pod rednim brojem 1. 2 i 4.

- Uvjerenje o stručnom ispitu, za kandidate pod rednim brojem 1, 2 i 4.

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, dostaviće primljeni kandidat prije zasnivanja radnog odnosa,

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, i koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u petak, 17.8.2018. godine, u 12 časova, a intervju u ponedjeljak, 20.8.2018. godine, u 12 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na isti smatraće se da odustaju od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu JU Osnovna škola “Rudo”ul. Cara Dušana br. 35, Rudo, 73260.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare