Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 05.06.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pravnik (m/ž)

- dana
Poslodavac:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
05.06.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisujeJAVNI OGLAS
za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine


Projekat „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ (IPA 2017)PRAVNIK - 1 izvršilac


Broj oglašene pozicije: 008/20

Status: ugovor o radu na određeno vrijeme

Probni rad: 3 mjeseca

Rok za prijave: 05.06.2020. godineOpis poslova:

Učestvuje u pripremi pravnih analiza određenih zakonskih rješenja, propisa i prakse u BiH i u drugim zemljama koja su od značaja za implementaciju projektnih aktivnosti;
učestvuje u izradi izvještaja i mišljenja, kao i drugih pravnih akata neophodnih za implementaciju aktivnosti predviđenih Projektom;
učestvuje u pripremi stručnih materijala za sastanke radnih grupa, stalnih komisija stručnih i drugih specijaliziranih radnih grupa koji se bave implementacijom projektnih aktivnosti;
pomaže i po potrebi sudjeluje u radu radnih skupina, stručnih i drugih specijaliziranih timova i komisija;
prati izmjene i dopune zakonskih propisa i drugih akata neophodnih za aktivnosti Projekta;
priprema nacrte korespondencije, izvještaja i zapisnika sa sastanka;
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.


Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

VSS, pravni fakultet (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova);

najmanje jedna (1) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
osnovno poznavanje softverskih rješenja koja su u primjeni u pravosudnom informacionom sistemu Bosne i Hercegovine;
osnovno poznavanje engleskog jezika;
napredno poznavanje informacionih tehnologija;
odlično poznavanje pozitivnih zakonskih propisa koji reguliraju nadležnosti i rad pravosudnih institucija;
odlično poznavanje formalno pravnih propisa;
sposobnosti pripremanja pravnih dokumenata i prezentiranja;
posjedovanje kompetencija: pravno analitičke sposobnosti, komunikacija i timski rad;
osnovno poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti;
posjedovanje dobrih komunikacionih sposobnosti, te pismenog i usmenog izražavanja;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad.
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno;


Uz prijavu (obavezni prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike) na javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome/svjedočanstva), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu dostavljaju i dodatak diplomi. Ovaj uslov se dokazuje dodiplomskom (osnovnom) diplomom; i
Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).


Molimo da prije slanja prijave obratite pažnju na sekciju „Stop greškama u prijavama“ koja se nalazi na internet stranici VSTV BiH.

U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Zahtijevani format je .PDF).

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem) ili putem pošte na adresu:Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene br. 88
71 000 Sarajevo
sa naznakom:
„Prijava na javni oglas broj 008/20“


Fax: +387 (0) 33 707 550

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije 008/20 mora biti naveden.

Rok za prijave: 05.06.2020. godine.
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare