Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 10.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pravni savjetnik/analitičar

- dana
Poslodavac:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
10.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:J A V N I O G L AS
za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine - Sarajevo


Projekat „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ (IPA 2017) – 16 izvršilacaADMINISTRATIVNI ASISTENT/PREVODILAC – 1 izvršilac, broj oglašene pozicije: 029/19Opis poslova:

pruža podršku i sarađuje sa Odjelom za administraciju i kadrovsku politiku Sekretarijata u realizaciji projektnih aktivnosti;
organizira sastanke, radionice, konferencije, putovanja i druge potrebne aktivnosti za potrebe Projekta;
ažurira i održava dosjee, arhivu i baze podataka;
sačinjava i ažurira dopise, administrativne spise, i spise za ulaznu i izlaznu korespondenciju;
priprema i distribuira radni materijal za sastanke, radne grupe, i sl;
usmeno prevodi na sastancima, seminarima, konferencijama i putovanjima gdje su prisutni domaći i međunarodni zvaničnici;
prevodi dokumente za potrebe Projekta i svakodnevnu korespondenciju;
priprema usmene i pismene sažetke dokumenata, te revidira i formatira izlazne dokumente;
obavlja administrativne zadatke kao što su odlaganje spisa, kopiranje, arhiviranje;
obavlja i druge zadatke po nalogu nadređenog.


Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

SSS / VŠS;
najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
ekspertno poznavanje engleskog jezika;
napredno poznavanje informacionih tehnologija;
osnovno poznavanje pravosudnog sistema u BiH; i
posjedovanje kompetencija: komunikacija; i inicijativa, promjene, rješavanje problema;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
osnovno poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.
PRAVNI SAVJETNIK/ANALITIČAR – 3 izvršioca, broj oglašene pozicije: 030/19Opis poslova:

učestvuje u procesima analize, planiranja, funkcionalnog dizajna, testiranja i implementacije softverskih rješenja obuhvaćenih Projektom i rješenja koja su u upotrebi u pravosudnom informacionom sistemu;
učestvuje u pripremi funkcionalnih specifikacija i korisničke dokumentacije za softverska rješenja u okviru Projekta;
učestvuje u pripremi nacrta propisa koji reguliraju primjenu IT rješenja u pravosuđu BiH;
učestvuje u implementaciji softverskih rješenja i edukaciji korisnika u pravosuđu BiH, uključujući pripremu metodologije i koordinaciju lokalnih implementacijskih timova;
učestvuje u analizi i identifikaciji problema pravne prirode u realizaciji Projekta i predlaže rješenja;
priprema analize, izvještaje, mišljenja, korespondenciju i druge akte;
učestvuje u pružanju podrške radu Radne grupe za CMS/TCMS;
analizira korisničke zahtjeve i pruža korisničku podršku;
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.


Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

VSS, pravni fakultet (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
osnovno poznavanje engleskog jezika;
osnovno poznavanje informacionih tehnologija;
napredno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
ekspertno poznavanje CMS/TCMS-a i ostalih softverskih rješenja koja su u primjeni u pravosudnom informacionom sistemu Bosne i Hercegovine;
poznavanje pozitivnih zakonskih propisa koji reguliraju primjenu informaciono-komunikacione tehnologije, propisa koji reguliraju nadležnosti i rad pravosudnih institucija i drugih relevantnih propisa;
iskustvo u oblasti analize i dizajna složenih informacionih sistema koji se koriste u pravosuđu;
trenersko iskustvo u oblasti korištenja softverskih rješenja u pravosuđu;
spremnost za rad na terenu.
Posjedovanje kompetencija: komunikacija i inicijativa, promjene, rješavanje problema; Prednost imaju kandidati sa trenerskim iskustvom i iskustvom koordiniranja trenerskih timova u oblasti korištenja složenih softverskih rješenja u pravosuđu;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.
PRAVNIK/ANALITIČAR – 1 izvršilac, broj oglašene pozicije: 031/19Opis poslova:

učestvuje u procesima analize, funkcionalnog dizajna, testiranja i implementacije softverskih rješenja obuhvaćenih Projektom i rješenja koja su u upotrebi u pravosudnom informacionom sistemu;
učestvuje u pripremi funkcionalnih specifikacija i korisničke dokumentacije za softverska rješenja u okviru Projekta;
učestvuje u pripremi nacrta propisa koji reguliraju primjenu IT rješenja u pravosuđu BiH;
učestvuje u implementaciji softverskih rješenja i edukaciji korisnika u pravosuđu BiH, uključujući pripremu metodologije i koordinaciju lokalnih implementacijskih timova;
učestvuje u analizi i identifikaciji problema pravne prirode u realizaciji Projekta i predlaže rješenja;
priprema analize, izvještaje, mišljenja, korespondenciju i druge akte;
učestvuje u pružanju podrške radu Radne grupe za CMS/TCMS;
analizira korisničke zahtjeve i pruža korisničku podršku;
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.


Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

VSS, pravni fakultet (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
Osnovno poznavanje engleskog jezika;
Osnovno poznavanje informacionih tehnologija;
Napredno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
Napredno poznavanje CMS/TCMS-a i ostalih softverskih rješenja koja su u primjeni u pravosudnom informacionom sistemu Bosne i Hercegovine;
poznavanje pozitivnih zakonskih propisa koji reguliraju primjenu informaciono-komunikacione tehnologije, propisa koji reguliraju nadležnosti i rad pravosudnih institucija i drugih relevantnih propisa;
spremnost za rad na terenu.
Posjedovanje kompetencija: komunikacija i inicijativa, promjene, rješavanje problema Prednost imaju kandidati sa trenerskim iskustvom i iskustvom koordiniranja trenerskih timova u oblasti korištenja složenih softverskih rješenja u pravosuđu.;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
osnovno poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.


PREVODILAC (ENGLESKI JEZIK) – 1 izvršilac, broj oglašene pozicije: 032/19Opis poslova:

simultano prevodi (iz kabine – TV intervjui, konferencije, seminari i sastanci na visokom nivou), te koristi drugu neophodnu opremu;
konsekutivno (usmeno) prevodi i pruža usluge ‘chuchotage’ (simultano prevođenje na uho bez korištenja opreme) prevođenja na konferencijama, seminarima i sastancima, tokom TV/radio/novinskih intervjua, na sastancima najvišeg razine ili putovanjima gdje su prisutni domaći i međunarodni zvaničnici najvišeg razine;
pismeno prevodi tehničke, političke, pravne, financijske i ekonomske dokumente i svakodnevnu korespondenciju;
priprema usmene i pismene sažetke dokumenata;
po potrebi vodi zapisnike sa sastanaka;
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.


Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

SSS, VSS (Filozofski fakultet - smjer engleski jezik) – poželjno;
najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
sposobnost izvršavanja zadataka u utvrđenim rokovima;
napredno poznavanje informacionih tehnologija, s posebnim fokusom na rad sa CAT alatima;
ekspertno poznavanje engleskog jezika;
spremnost na putovanja;
posjedovanje kompetencija: komunikativnost, timski rad i odgovornost;
osnovno poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.


PROGRAMER ZA WEB TEHNOLOGIJE – 1 izvršilac, broj oglašene pozicije: 033/19Opis poslova:

učestvuje u procesima analize, funkcionalnog dizajna, razvoja, testiranja, implementacije i održavanja softverskih rješenja obuhvaćenih Projektom i rješenja koja su u upotrebi u pravosudnom informacionom sistemu;
vrši instaliranje i unapređivanje aplikacionih servera, servera baza podataka i razvojnih alata potrebnih za funkcionisanje web portala i drugih web aplikacija;
pruža podršku korisnicima pravosudnog web i intranet portala u pravosuđu;
u sistemu podrške korisnicima odgovara na tehnička pitanja;
izrađuje i ažurira korisnička uputstva za administriranje i uređivanje pravosudnog web portala, te web stranica sudova i tužilaštava;
kreira i ažurira sadržaje na pravosudnom web portalu i web stranici VSTV-a BiH;
učestvuje u implementaciji projektnih aktivnosti usmjerenih na jačanje IT kapaciteta u pravosuđu;
izrađuje tehničku i drugu potrebnu dokumentaciju sistema;
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.


Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

SSS;
najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
napredno poznavanje engleskog jezika;
osnovno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
iskustvo u realizaciji projekata ili projektnih aktivnosti u oblasti informacione tehnologije;
napredno poznavanje informacionih tehnologija u oblasti baza podataka (prevashodno Oracle DB, Oracle SQL-a i PL/SQL-a, ali i Transact-SQL-a, MySQL i sl.);
ekspertno poznavanje informacionih tehnologija u oblasti web razvojnih alata (prevashodno Oracle ADF, JAVA EE, Spring Framework ili JS Framework-ovi).
posjedovanje kompetencija: komunikacija i inicijativa, promjene, rješavanje problema;
osnovno poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.


PROJEKTANT SOFTVERA (IT PROGRAMER) – 1 izvršilac, broj oglašene pozicije: 034/19Opis poslova:

učestvuje u procesima analize, funkcionalnog dizajna, razvoja, testiranja, implementacije i održavanja softverskih rješenja obuhvaćenih Projektom i rješenja koja su u upotrebi u pravosudnom informacionom sistemu;
učestvuje u izradi tehničkih specifikacija softvera i opreme koja će se koristiti za realizaciju projektnih aktivnosti;
vrši instaliranje i unapređivanje aplikativnih servera i razvojnih alata za sva softverska rješenja koja se implementiraju u sklopu projektnih aktivnosti;
rješava probleme po pitanju konfiguracije, održavanja i korištenja softverskih rješenja implementiranih u pravosuđu BiH;
u sistemu potpore korisnicima odgovara na složena tehnička pitanja;
sudjeluje u implementaciji projektnih aktivnosti usmjerenih na jačanje IT kapaciteta u pravosuđu;
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.

Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:VSS tehničkog ili informatičkog smjera (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova);
najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
napredno poznavanje engleskog jezika;
osnovno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
iskustvo u realizaciji projekata ili složenih projektnih aktivnosti u oblasti informacione tehnologije;
ekspertno poznavanje informacionih tehnologija u oblastima:
baza podataka (prevashodno Oracle DB, Oracle SQL-a i PL/SQL-a, ali i Transact-SQL-a, MySQL i sl.);
razvojnih alata (prevashodno Oracle ADF, JAVA EE i Oracle Developer, Oracle SQL Developer, Spring Framework ili JS Framework-ovi).
posjedovanje kompetencija: komunikacija i inicijativa, promjene, rješavanje problema;
osnovno poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.


PROJEKTNI KOORDINATOR/INŽENJER ZA SIGURNOST SISTEMA – 1 izvršilac, broj oglašene pozicije: 035/19Opis poslova:

koordinira proces identifikacije i pripreme donatorskih projekata, sa naglaskom na programiranje IPA projekata;
koordinira proces monitoringa i evaluacije Projekta u skladu s utvrđenim ciljevima i rokovima, te priprema izvještaje i druge projektne dokumente;
prikuplja informacije o provedbi Projekta, te identificira rizike i daje prijedloge za njihovo prevazilaženje šefu IKT odjela i voditelju Projekta;
inicira i unapređuje koordinaciju Projekta, drugih projekata te unutrašnjih organizacionih jedinica u okviru VSTV BiH u procesu realizacije projektnih aktivnosti;
učestvuje u pripremi propisa kojima se regulira korištenje IKT tehnologija u pravosudnim institucijama;
učestvuje u implementaciji projektnih aktivnosti usmjerenih na jačanje sigurnosti u oblasti informacionih tehnologija u pravosuđu Bosne i Hercegovine;
obavlja i druge poslove po nalogu šefa IKT odjela.


Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

VSS tehničkog ili informatičkog smjera (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
ekspertno poznavanje engleskog jezika;
napredno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
napredno poznavanje informacionih tehnologija;
iskustvo u koordinaciji, upravljanju i realizaciji projekata ili složenih projektnih aktivnosti u pravosuđu i oblasti informacione tehnologije;
iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom projekata koje finansiraju donatori, s naglaskom na IPA projekte;
Posjedovanje kompetencija: inicijativa, promjene, rješavanje problema, djelotvorna komunikacija, te lična djelotvornost i usmjerenost ka rezultatu;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.


SISTEMSKI/MREŽNI ADMINISTRATOR – 1 izvršilac, broj oglašene pozicije: 036/19Opis poslova:

učestvuje u procesima analize, testiranja i implementacije IT rješenja obuhvaćenih Projektom i rješenja koja su u upotrebi u pravosudnom informacionom sistemu;
analizira potrebe, istražuje tržište i priprema prijedloge tehničkih specifikacija softvera i hardvera za implementaciju rješenja predviđenih Projektom;
učestvuje u instalaciji i konfiguraciji IKT opreme u data centrima VSTV-a;
učestvuje u administraciji sistemske/mrežne infrastrukture pravosudnog informacionog sistema;
vrši instaliranje i unapređivanje infrastrukture i alata neophodnih za implementaciju rješenja predviđenih Projektom;
u sistemu podrške korisnicima odgovara na složena tehnička pitanja iz domena sistemske/mrežne administracije;
učestvuje u implementaciji projektnih aktivnosti usmjerenih na jačanje IT kapaciteta u pravosuđu;
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.


Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

SSS ili VŠS;
najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
napredno poznavanje engleskog jezika;
osnovno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
ekspertno poznavanje informacionih tehnologija u oblastima:
Active Directory i Exchange Server infrastrukture;
mrežnih i infrastrukturnih servisa i backup tehnologija;
WAN/LAN tehnologija i IP mreža.
napredno poznavanje informacionih tehnologija u oblastima:
operativnih sistema (Windows, Linux);
DLP sistema;
hardverske strukture servera, radnih stanica i ostale IT opreme.
Posjedovanje kompetencija: komunikacija i inicijativa, promjene, rješavanje problema.;
osnovno poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.


SLUŽBENIK ZA PODRŠKU KORISNICIMA I MULTIMEDIJALNE SISTEME – 1 izvršilac, broj oglašene pozicije: 037/19Opis poslova:

u sistemu podrške korisnicima pruža opću informatičku podršku;
vrši instalaciju i konfiguraciju svih hardverskih rješenja i sistemskog softvera obuhvaćenog realizacijom Projekta;
vrši hardversku i softversku instalaciju i konfiguraciju radnih stanica, štampača i ostale korisničke informatičke opreme, te rješava probleme korisnika;
pruža tehničku podršku prilikom organizacije sastanaka i konferencija organizovanih povodom implementacije Projekta, te vrši snimanje konferencija i drugih događaja;
instalira, testira i upravlja AV opremom i konferencijskim sistemima;
brine se o evidentiranju i skladištenju informatičke opreme;
organizuje servisiranje informatičke i AV opreme;
organizuje i upravlja pohranjivanjem A/V snimkama;
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.


Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

SSS;
najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
osnovno poznavanje engleskog jezika;
osnovno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
napredno poznavanje informacionih tehnologija u oblastima:
WAN/LAN tehnologija, IP mreže i osnovnih mrežnih servisa uključujući Active Directory,
strukture i konfiguracije korisničkog hardvera i serverskih sistema,
korisničke podrške na operativnom sistemu Windows i Microsoft Office paketa.
iskustvo u radu sa audio-video i konferencijskim sistemima;
iskustvo u procesu korisničke podrške unutar složenog informacionog sistema.
posjedovanje kompetencija: komunikacija i inicijativa, promjene, rješavanje problema.;
osnovno poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.


VIŠI ANALITIČAR/VIŠI PRAVNI SAVJETNIK – 1 izvršilac, broj oglašene pozicije: 038/19Opis poslova:

pisanje memoranduma i drugih dokumenata i pravnih akata za potrebe angažmana stručnjaka za analiziranje i provođenje edukacije sudija koji postupaju u stečajnim i likvidacijskim predmetima, za potrebe angažmana edukatora za održavanje radionica na teme procesuiranja predmeta ratnih zločina i predmeta korupcije u sudovima;
analizira i identificira probleme pravne prirode u procesu primjene mjera za smanjenje broja neriješenih predmeta ratnih zločina i predmeta korupcije u sudovima, te učestvuje u pružanju kontinuirane podrške sudovima pri provođenju Uputstva za praćenje procesuiranja predmeta ratnih zločina;
učestvuje u pružanju podrške sudovima prilikom izrade strateških dokumenata;
izrađuje pravne i druge analize u skladu sa aktivnostima projekta;
izrađuje izvještaje, pisma i ostale pravne dokumente potrebne za implementaciju projekta;
priprema, finalizira i prezentira radni materijal za potrebe rada Stalne komisije za efikasnost i kvalitetu rada sudova;
aktivno učestvuje u aktivnostima Sekretarijata VSTV-a relevantnim za realizaciju zadataka Projekta;
daje prijedloge za dizajniranje novih ili poboljšanje postojećih funkcionalnosti CMS-a i SIPO sistema u skladu potreba obrade i analize podataka;
daje prijedloge za dizajniranje novih ili poboljšanje postojećih načina on-line prikazivanja statističkih podataka o radu sudova;
blagovremeno izvještava neposredno nadređenog rukovodioca o problemima u radu koji mogu da ugroze provedbu projektnih aktivnosti i postizanje utvrđenih rezultata, te daje prijedloge prevazilaženja nastalih problema;
učestvuje u analizi i identifikaciji problema pravne prirode u realizaciji Projekta i predlaže rješenja;
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.


Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

VSS, pravni fakultet (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova – pravni fakultet);
najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
ekspertne analitičke sposobnosti kao i sposobnosti izrade pisanih dokumenata i prezentiranja;
napredno poznavanje softverskih rješenja koja su u primjeni u pravosudnom informacijskom sistemu Bosne i Hercegovine;
napredno poznavanje informacionih tehnologija;
odlično poznavanje pozitivnih zakonskih propisa koji reguliraju primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u BiH;
odlično poznavanje propisa koji reguliraju nadležnosti i rad pravosudnih institucija;
napredno poznavanje engleskog jezika;
posjedovanje kompetencija: analitičke sposobnosti, komunikacija i inicijativa, timski rad i djelovanje u rješavanju problema;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.


VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIKU – 1 izvršilac, broj oglašene pozicije: 039/19Opis poslova:

učestvuje u pružanju podrške stručnjacima prilikom izrade analiza najkompleksnijih privrednih predmeta;
učestvuje u izradi mjera i utvrđivanja elemenata potrebnih za izradu i podređivanje elemenata efikasnosti sudova;
učestvuje u analiziranju predmeta ratnih zločina u sudovima;
savjetuje u pogledu načina provođenja smjernica Evropske unije i pravosudnih sistema u polju pravosudne statistike;
savjetuje o metodama i načinu obrade statističkih podataka za potrebe izrade detaljnih i pouzdanih analiza;
analizira ostale podatke relevantne za implementaciju projektnih aktivnosti;
blagovremeno izvještava neposredno nadređenog rukovodioca o problemima u radu koji mogu da ugroze provedbu projektnih aktivnosti i postizanje utvrđenih rezultata, te daje prijedloge prevazilažnja nastalih problema;
analizira podatke u SIPO sistemu i upoređuje ih sa CMS podacima;
izrađuje statističke izvještaje u SIPO sistemu potrebne za vršenje analiza i primjenu kriterija efikasnosti sudova;
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.


Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

VSS (ekonomskog smjera) (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
ekspertne analitičke sposobnosti kao i sposobnosti izrade pisanih dokumenata;
osnovno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
napredno poznavanje softverskih rješenja koja su u primjeni u pravosudnom informacijskom sistemu Bosne i Hercegovine;
napredno poznavanje informacionih tehnologija;
napredno poznavanje engleskog jezika;
posjedovanje kompetencija: analitičke sposobnosti, komunikacija i inicijativa, timski rad i djelovanje u rješavanju problema;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.


VIŠI SAVJETNIK/PROJEKTANT SISTEMA – 1 izvršilac, broj oglašene pozicije: 040/19Opis poslova:

učestvuje u procesima analize, planiranja, funkcionalnog dizajna, razvoja, testiranja, implementacije i održavanja softverskih i drugih rješenja obuhvaćenih Projektom i rješenja koja su u upotrebi u pravosudnom informacionom sistemu;
sa tehničkog aspekta nadgleda i upravlja razvojem i implementacijom IT sistema i rješenja;
izrađuje tehničke specifikacije softvera i opreme koja će se koristiti za realizaciju projektnih aktivnosti;
daje mišljenje na tehničke specifikacije hardvera i softvera koje se pripremaju za potrebe realizacije projektnih aktivnosti sa aspekta usklađenosti sa standardima u oblasti informacionih tehnologija;
rješava složene probleme po pitanju konfiguracije, održavanja i korištenja softverskih rješenja implementiranih u pravosuđu BiH;
učestvuje u pripremi propisa kojima se regulira korištenje IKT tehnologija u pravosudnim institucijama;
u sistemu podrške korisnicima odgovara na najsloženija tehnička pitanja;
učestvuje u implementaciji projektnih aktivnosti usmjerenih na jačanje IKT kapaciteta u pravosuđu;
izrađuje tehničku i drugu potrebnu dokumentaciju sistema;
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.


Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

VSS tehničkog ili informatičkog smjera (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova);
najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
napredno poznavanje engleskog jezika;
osnovno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
iskustvo u upravljanju i realizaciji projekata ili složenih projektnih aktivnosti u oblasti informacione tehnologije;
ekspertno poznavanje informacionih tehnologija u oblastima:
baza podataka (prevashodno Oracle DB, Oracle SQL-a i PL/SQL-a, ali i Transact-SQL-a, MySQL i sl.);
razvojnih alata (prevashodno Oracle ADF, JAVA EE i Oracle Developer, Spring Framework ili JS Framework-ovi);
poslovne inteligencije (prevashodno Oracle BI);
CASE alata (prevashodno Oracle Designer);
Virtualizacijskih alata (poput VMWARE);
Operativnih sistema (Windows, Linux, AIX);
Active Directory i Exchange Server infrastrukture;
Mrežni i infrastrukturni servisi i backup tehnologije;
WAN/LAN tehnologije i IP mreže.
Prilikom ocjenjivanja kandidata, višom ocjenom će biti ocijenjeni kandidati koji demonstriraju relevantna znanja iz većeg broja navedenih oblasti.
posjedovanje kompetencija: inicijativa, promjene, rješavanje problema, komunikacija, planiranje i organiziranje te lična djelotvornost i usmjerenost ka rezultatu.;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
osnovno poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.


VIŠI SAVJETNIK/PROJEKTANT SOFTVERA – 2 izvršioca, broj oglašene pozicije: 041/19Opis poslova:

učestvuje u procesima analize, planiranja, funkcionalnog dizajna, razvoja, testiranja, implementacije i održavanja softverskih rješenja obuhvaćenih Projektom i rješenja koja su u upotrebi u pravosudnom informacionom sistemu;
izrađuje tehničke specifikacije softvera i opreme koja će se koristiti za realizaciju projektnih aktivnosti;
vrši instaliranje i unapređivanje aplikativnih servera i razvojnih alata za sva softverska rješenja koja se implementiraju u sklopu projektnih aktivnosti;
rješava složene probleme po pitanju konfiguracije, održavanja i korištenja softverskih rješenja implementiranih u pravosuđu BiH;
u sistemu podrške korisnicima odgovara na složena tehnička pitanja;
učestvuje u implementaciji projektnih aktivnosti usmjerenih na jačanje IT kapaciteta u pravosuđu;
izrađuje tehničku i drugu potrebnu dokumentaciju sistema;
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.


Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

VSS tehničkog ili informatičkog smjera (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova);
najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
napredno poznavanje engleskog jezika;
osnovno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
iskustvo u realizaciji projekata ili složenih projektnih aktivnosti u oblasti informacione tehnologije;
ekspertno poznavanje informacionih tehnologija u oblastima:
baza podataka (prevashodno Oracle DB, Oracle SQL-a i PL/SQL-a, ali i Transact-SQL-a, MySQL i sl.);
razvojnih alata (prevashodno Oracle ADF, JAVA EE i Oracle Developer, Spring Framework ili JS Framework-ovi);
poslovne inteligencije (prevashodno Oracle BI);
CASE alata (prevashodno Oracle Designer);
Prilikom ocjenjivanja kandidata, višom ocjenom će biti ocijenjeni kandidati koji demonstriraju relevantna znanja iz većeg broja navedenih oblasti.
posjedovanje kompetencija: inicijativa, promjene, rješavanje problema, komunikacija, planiranje i organiziranje te lična djelotvornost i usmjerenost ka rezultatu;
osnovno poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.


Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
Original ili ovjerena kopija diplome/svjedočanstva ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da viša škola nije završena u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji);
Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).


Molimo da prije slanja prijave obratite pažnju na sekciju „Stop greškama u prijavama“ koja se nalazi na internet stranici VSTV BiH.U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF).Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH https://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)ili putem pošte na adresu:Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo
Fax: +387 (0) 33 707 550

Sa naznakom: „Prijava na javni oglas s brojem pozicije na koju se prijavljujete“


Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.Rok za prijave: 10.11.2019. godine
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Vozačka dozvola:B
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare