Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Ministarstva za
kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH,
objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona
4 / 542
Radna mjesta:

01. Pomoćnik ministra za kulturu - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Rukovodi Odjeljenjem i odgovoran je za korištenje materijalnih i
finansijskih sredstava i ljudskih potencijala u Odjeljenju; raspoređuje vršenje svih
poslova iz nadležnosti Odjeljenja na službenike i/ili namještenike, vodeći računa o
njihovoj ravnomjernoj opterećenosti; prati obavljanje poslova i osigurava
blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja;
daje prijedloge, uputstva i pruža stručnu pomoć pri vršenju pojedinih poslova iz
djelokruga rada Odjeljenja; po potrebi sarađuje i usklađuje rad sa drugim
pomoćnicima ministra i sekretarom radi blagovremenog, kvalitetnog i efikasnog
izvršenja poslova Odjeljenja; priprema mišljenja i prijedloge u vezi sa donošenjem
propisa iz svoje nadležnosti; na osnovu godišnjeg programa rada Ministarstva
izrađuje tromjesečne planove rada za područje rada Odjeljenja; vrši najsloženije
poslove iz djelokruga rada Odjeljenja; učestvuje u pripremi tekstova propisa i prati
pravilnu primjenu zakona i drugih propisa u oblasti kulture; priprema odgovore na
pitanja koji se odnose na oblast kulture po zahtjevu poslanika, skupštinskih
komisija, Vlade Kantona i drugih pravnih i fizičkih lica; predlaže prioritete u
rješavanju zahtjeva dostavljenih od strane ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica iz
oblasti kulture; sačinjava i podnosi Ministru tromjesečni izvještaj o izvršavanju plana
rada za proteklo tromjesečje i godišnji izvještaj o radu Odjeljenja; redovno upoznaje
Ministra o stanju i problemima u oblasti kulture i predlaže poduzimanje potrebnih
mjera; učestvuje u radu Stručnog kolegija; predlaže ocjenu državnih službenika i
namještenika kojima je neposredno nadređen; učestvuje u radu stručnih komisija ili
radnih grupa na državnom, federalnom i međukantonalnom nivou na planu vezano
za oblast kulture; radi na svom stručnom usavršavanju; obavlja i druge poslove po
nalogu Ministra i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem
Ministra; za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Ministru.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare