Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene
novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalnog zavoda za statistiku, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom zavodu za statistiku


1.Pomoćnik direktora Federalnog zavoda za statistiku za Sektor za informacionokomunikacione
tehnologije i statističke metode – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova:
-rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 39. Pravilnika (Pomoćnik direktora neposredno rukovodi radom osnovne organizacione jedinice – sektora/kabineta,
-organizuje i koordinira rad poslova iz nadležnosti sektora/kabineta,
-odgovara za blagovremeno i zakonito vršenje poslova iz djelokruga sektora/kabineta,
-raspoređuje poslove u organizacione jedinice u sastavu sektora,
-utvđuje periodike poslova rada i prati njihovu
realizaciju, priprema izvještaje o radu Zavoda iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi, predlaže preduzimanje potrebnih mjera,
-pruža stručnu pomoć u radu i vrši najsloženije
poslove iz djelokruga sektora/kabineta,
-potpisuje akte za koje je ovlašten od strane direktora i vrši druge poslove koje mu odredi direktor;
-za svoj rad i rad sektora kojim rukovodi neposredno
odgovara direktoru), i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora;
-definiše normativno uređenje statističkog informacionog sistema;
-planira, razvija i implementira politike i
procedure i definira standarde za informacioni sistem u cjelini;
-planira, organizira i ocjenjuje funkcioniranje statističkog informacionog sistema i vrši njegov razvoj i vrši i druge poslove koje
odredi direktor Zavoda.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.724,22 KM.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare