Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.04.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na temelju članka 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Stolac, objavljujeISPRAVKU JAVNOG NATJEČAJA
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Stolac
2/477
I
Vrši se ispravka teksta Javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Stolac (2/477), za poziciju Poljoprivredni, vodoprivredni i šumarski inspektor - 1 (jedan) izvršitelj, i to integralnog teksta Javnog natječaja, objavljenog na Web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, dana 06.04.2017. godine, kako slijedi:II
U dijelu teksta Javnog natječaja „Uvjeti" , u alineji 1. umjesto riječi „ili drugi fakultet društvenih znanosti" treba da stoje riječi „agronomski fakultet ili drugi tehnički fakultet".

III
U ostalom dijelu integralni tekst javnog natječaja ostaje neizmijenjen.V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare