Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.05.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Opšta psihologija

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Rektorat
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Trebinje
Rok prijave:
01.05.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

objavljuje


KONKURSOrganizaciona jedinica: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje


1. Za izbor u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast - Opšta psihologija (predmeti: Opšta psihologija, psihologija umjetnosti 1, 2 i 3.)......................................................................................................................................1 izvršilac


Vojvode Stepe Stepanovića bb, 89 101 TrebinjeKandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta ,kao i za izbor u nastavno-umjetničko zvanje docenta za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta Grafika) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u naučno-nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.Kandidati koji konkurišu za izbor u zvanje docenta za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta Grafika na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje, obavezni su dostaviti dokaz o završenoj ALU ili FLU –drugi ciklus studija - smjer Grafika, kao i najmanje 10 radova iz oblasti za koju konkurišu.Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare