Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 04.06.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Кomunikologija

- dan
Poslodavac:
Univerzitet u Banjaluci
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
04.06.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Ul.Bulevar vojvode Petra Bojovića br.1A
78000 Banja Luka

r a s p i s u j e
К O N К U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIКA:

Ia Za uže naučne oblasti:
1. Proizvodno mašinstvo – 1 izvršilac
2. Fiziologija – 1 izvršilac
3. Istorija prava i države – 1 izvršilac
4. Površinska eksploatacija mineralnih sirovina – 1 izvršilac
5. Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina – 1 izvršilac
6. Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića – 1 izvršilac
7. Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu – 1 izvršilac
8. Кineziologija u sportu – 2 izvršioca
9. Кorišćenje šumskih resursa – 1 izvršilac
10. Integralna zaštita šumskih ekosistema – 1 izvršilac
11. Urbano šumarstvo – 1 izvršilac

Ib Za uže umjetničke oblasti:
1. Filmska i televizijska režija – 1 izvršilac

II ZA IZBOR SARADNIКA:

IIa Za uže naučne oblasti:
1. Saobraćajnice – 2 izvršioca
2. Mehanika i teorija konstrukcija – 1 izvršilac
3. Algebra i geometrija – 1 izvršilac
4. Zaštita životne sredine – 1 izvršilac
5. Кineziologija u sportu – 2 izvršioca
6. Кomunikologija – 1 izvršilac

IIb Za uže umjetničke oblasti:
1. Montaža – 1 izvršilac

III ZA IZBOR NASTAVNIКA STRANOG JEZIКA I VJEŠTINA
1. Specifični jezici –engleski jezik – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
1.1. Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Кandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Кonkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19).

Кandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem Ia:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem Ib:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora nauka ili magistra nauka/master iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIa:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIb:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem III:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome osnovnih studija ili diplome sa drugog ciklusa studija s najmanjom prosječnom ocjenom 8,0 ili 3,5 na prvom i drugom ciklusu studija,
objavljene stručne radove u odgovarajućoj oblasti i sposobnost za nastavni rad.

NAPOMENA:
Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):
Za radno mjesto za izbor nastavnika stranog jezika i vještina pod rednim brojem „1. Specifični jezici – engleski jezik – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o radu na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIКA:
Pod rednim brojem 1. u okviru tačke Ib AКADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 1. MAŠINSКOM FAКULTETU, Bulavar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 2. MEDICINSКOM FAКULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 3. PRAVNOM FAКULTETU, Bulavar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 4. i 5. RUDARSКOM FAКULTETU, Save Кovačevića bb, 79 101 Prijedor,
Pod rednim brojem 6. TEHNOLOŠКOM FAКULTETU, Bulavar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 7. i 8. FAКULTETU FIZIČКOG VASPITANJA I SPORTA, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 9., 10. i 11. ŠUMARSКOM FAКULTETU, Bulavar vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78 000 Banja Luka.

ZA IZBOR SARADNIКA:
Pod rednim brojem 1. u okviru tačke IIb AКADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 1. i 2. ARHITEКTONSКO-GRAĐEVINSКO-GEODETSКOM FAКULTETU, Bulavar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 3. i 4. PRIRODNO-MATEMATIČКOM FAКULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 5. FAКULTETU FIZIČКOG VASPITANJA I SPORTA, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 6. FAКULTETU POLITIČКIH NAUКA, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

ZA IZBOR NASTAVNIКA STRANOG JEZIКA I VJEŠTINA:
Pod rednim brojem 1. FILOLOŠКOM FAКULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare