Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Oblasti: "Okolinsko zdravlje", "Upravljanje vodom, hranom i ishranom" i "Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora"

- dana
Poslodavac:
Fakultet zdravstvenih
Kategorija:
Nauka i obrazovanje, Zdravstvo i njega
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
29.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
objavljuje
KONKURS
za izbor saradnika

U skladu sa Sporazumom o sufmansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu čije zapošljavanje fmansira Federalni zavod za zapošljavanje, Fakultet zdravsvtenih studija vrši izbor članova akademskog osoblja u naučnonastavnom zvanju asistent za:

1. Oblasti: "Okolinsko zdravlje", "Upravljanje vodom, hranom i ishranom" i "Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora" (1 izvršilac)


Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju novine Kantona Sarajevo", broj 33/17) i člana 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu. Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja, kandidati prilažu:
a) Izvod iz matične knjige rođenih,
b) Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
c) Biografiju (CV) u printanoj i elektronskoj formi,
d) Ovjerene kopije diploma matičnog fakulteta - odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu,
e) Drugu relevantnu dokumentaciju (npr. certifikati o učešću na stručnim/naučnim skupovima, dokazi o objavljenim radovima, učešću u projektima i slično što se eventualno može dodatno vrednovati).
Pravo prijave na Konkurs/natječaj imaju osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih Federacije Bosne i Hercegovine prije zaključenja Sporazuma o sufmansiranju, odnosno prije 05. 10. 2017. godine što kandidati trebaju potvrditi dokumentacijom.
Kandidati koji se prijavljuju za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavno zvanje dužni su da u svojoj
prijavi naznače na koju poziciju se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati nepotpunom.
Dokumenti se prilažu u originalu ili u formi ovjerenih kopija ne starijih od šest mjeseci.
Dokumenti predati na konkurs se ne vraćaju.
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne razmatraju.

Prijave na konkurs sa dokumentima dostavljaju se poštom na adresu Fakulteta, Bolnička 25, 71 000 Sarajevo, uz naznaku "PRIJAVANA KONKURS".
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi, na web stranici
Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare