Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.11.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Noćni dežurni odgajatelj

- dana
Poslodavac:
Vlada Tuzlanskog kantona
Kategorija:
Državna služba i uprava, Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Tuzla
Rok prijave:
25.11.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 18a Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom
za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla (''Službene novine TK'' broj: 6/97 i 9/15), člana 7.
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ,a u vezi Odluke Vlade
Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-8016 /18 od 15.05.2018 god. direktor Javne ustanove Dom
za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, raspisuje,
PONOVNI K O N K U R S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1. Noćni dežurni odgajatelj – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.
Opis poslova:
- Pored poslova koje obavlja odgajatelj, nočni dežurni odgajatelj preuzima brigu i
odgovornost za svu djecu Doma u svojoj smjeni,
- odgovornost za fizičko obezbjeđenje objekta,
- vodi računa o zdravstvenom stanju djece, podjeli terapije,
- organizuje prevoz djece do ljekara,
- radi noćne smjene,
- radi u smjenama,vikendom i u dane vjerskih i državnih praznika,
- i druge poslove po nalogu direktora, a u interesu djece i ustanove,
Uslovi:
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i slijedeće
posebne uslove:
- VSS –VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje
sa 240 ECTS bodova, slijedećih smijerova:
- profesor, profesor predškolskog odgoja, socijalni radnik, psiholog, pedagog-psiholog,
defektolog i socijalni pedagog.
- jedna godina radnog iskustva u struci
- položen stručni ispit


Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:
- Kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta.
- Diplomu o završenom odgovarajućem stepenu stručne spreme.
- Potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci koje je stečeno nakon sticanja traženog
stepena i smjera stručne spreme.
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
- Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 3 mjeseca).
- Ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo, (ne starija od jednog
mjeseca),
Ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije sa
područja TK, dostaviti kućnu listu i dokaz o toj pripadnosti. (Potvrda/uvjerenje za članove
porodica boračke populacije podižu se:
a) za članove porodice RVI i šehida/poginulog borca u nadležnoj općinskoj službi za
boračko invalidsku zaštitu (ne starija od jednog mjeseca),
b) za članove porodice demobilisanog borca u nadležnom odjeljenju Ministarstva
odbrane (ne starija od jednog mjeseca).
Prijavu na konkurs i kraću biografiju kandidati su dužni svojeručno potpisati.
Traženi dokazi iz konkursa moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uslove, biće pozvani na pismeni odnosno
usmeni dio konkursne procedure koju provodi Komisija.
Odabir kandidata za zasnivanje radnog odnosa vrši se na osnovu rang liste koja sadrži bodove
kandidata ostvarene na prethodnoj provjeri radnih sposobnosti i bodove po kriteriju
,,pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica''.
Sa izabranim kandidatom po ovom konkursu zaključit će se ugovor o radu na neodređeno
vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.
Izabrani kandidat prije zaključivanja ugovora o radu dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje
ovlaštene zdravstvene ustanove kojim dokazuje opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje
poslova za koje zaključuje ugovor o radu.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, ulica Kozaračka broj 11. 75000
Tuzla, sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem u radni odnos - ne otvarati“.
Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja
Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama„ Oslobođenje“ i web stranici Vlade
Tuzlanskog kantona, www.vladatk.kim.ba
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare