Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Neurologija

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Banjaluci
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
30.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: UNIVERZITET U BANjALUCI

raspisujeKONKURS

I Za izbor nastavnika:Ia Za uže naučne oblasti:

1. Istorija i teorija likovnih umjetnosti - 1 izvršilac

2. Istorija i teorija filma i teatra – 1 izvršilac

3. Urbanizam i planiranje prostora – 2 izvršioca

4. Međunarodna ekonomija - 1 izvršilac

5. Ekonomsko planiranje i razvoj - 1 izvršilac

6. Poslovne finansije – 1 izvršilac

7. Računarske nauke – 2 izvršioca

8. Elektronika i elektronski sistemi - 1 izvršilac

9. Telekomunikacije** - 2 izvršioca

10. Neurologija* - 1 izvršilac

11. Socijalna farmacija i farmaceutska praksa* - 1 izvršilac

12. Pčelarstvo – 1 izvršilac

13. Hortikultura (voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, povrtarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ukrasno bilje i uređenje okoline) – 1 izvršilac

14. Upravno pravo i uprava – 1 izvršilac

15. Algebra i geometrija – 1 izvršilac

16. Analitička hemija – 1 izvršilac

17. Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) – 1 izvršilac

18. Biljne nauke, botanika – 2 izvršioca

19. Tekstilne tehnologije i inženjerstvo* – 1 izvršilac

20. Kineziološka rekreacija i kineziterapija – 1 izvršilac

21. Specifične književnosti – italijanska književnost – 1 izvršilacIb Za uže umjetničke oblasti:

22. Umjetničko-teorijske discipline – 2 izvršioca

23. Gluma – 3 izvršiocaII Za izbor saradnika:Za uže naučne oblasti:

1. Fotogrametrija i daljinsko istraživanje - 1 izvršilac

2. Računarske nauke* – 1 izvršilac

3. Elektronika i elektronski sistemi* – 1 izvršilac

4. Primijenjena mehanika - 1 izvršilac

5. Mašinske konstrukcije – 1 izvršilac

6. Motori i motorna vozila – 1 izvršilac

7. Nauka o zemljištu – 1 izvršilac

8. Analitička hemija – 1 izvršilac

9. Grafičke tehnologije – 1 izvršilac

10. Teorija književnosti – 1 izvršilacIII Za izbor nastavnika stranog jezika i vještina

1. Specifični jezici –engleski jezik – 1 izvršilacOpšti uslovi:

1.1 Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I, II i III dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.Posebni uslovi

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19).Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:Pod rimskim brojem Ia:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.Pod rimskim brojem Ib:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra ili mastera nauka iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.Pod rimskim brojem II:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.Pod rimskim brojem III:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome osnovnih studija ili diplome sa drugog ciklusa studija s najmanjom prosječnom ocjenom 8,0 ili 3,5 na prvom i drugom ciklusu studija,

- objavljene stručne radove u odgovarajućoj oblasti i sposobnost za nastavni rad.

Napomena:- Ugovor o radu i ugovor o dopunskom radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova- Za radno mjesto nastavnika pod rednim brojem "10. Neurologija* - 1 izvršilac" i "11. Socijalna farmacija i farmaceutska praksa* - 1 izvršilac", sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o dopunskom radu.- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem "9. Telekomunikacije** - 2 izvršioca", sa jednim od izabranih kandidata zaključiće se ugovor o dopunskom radu.- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem "15. Algebra i geometrija – 1 izvršilac", za radna mjesta za izbor saradnika pod rednim brojevima „ 1. Fotogrametrija i daljinsko istraživanje – 1 izvršilac", "9. Grafičke tehnologije – 1 izvršilac" i za radno mjesto za izbor nastavnika stranog jezika i vještina pod rednim brojem "1. Specifični jezici – engleski jezik – 1 izvršilac", sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o radu na određeno vrijeme, i to na period od godinu dana.- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem "7. Računarske nauke – 2 izvršioca", sa jednim od izabranih kandidata zaključiće se ugovor o radu na određeno vrijeme, i to na period od godinu dana.- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem "19. Tekstilne tehnologije i inženjerstvo* – 1 izvršilac" i za radna mjesta saradnika pod rednim brojevima „ 2. Računarske nauke* - 1 izvršilac" i "3. Elektronika i elektronski sistemi* - 1 izvršilac", sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o dopunskom radu na određeno vrijeme, i to na period od godinu dana.Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:Za izbor nastavnika:- Pod rednim brojevima 1, 2, 22. i 23. Akademiji umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 3. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 4, 5. i 6. Ekonomskom fakultetu, Majke Jugovića 4, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 7, 8. i 9. Elektrotehničkom fakultetu, Patre 5, 78000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 10. i 11. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 12. i 13. Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 14. Pravnom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 15, 16, 17. i 18. Prirodno-matematičkom fakultetu, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 19. Tehnološkom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 20. Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 21. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 BanjalukaZa izbor saradnika:- Pod rednim brojem 1. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 2. i 3. Elektrotehničkom fakultetu, Patre 5, 78000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 4. 5. i 6. Mašinskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 7. Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 8. Prirodno-matematičkom fakultetu, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 9. Tehnološkom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 10. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 BanjalukaZa izbor nastavnika stranog jezika i vještina:- Pod rednim brojem 1. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare