Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik za predmet Kultura religije

- dana
Poslodavac:
JU Saobračajna i elektroškola
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Doboj
Rok prijave:
16.01.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU "SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJKONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

( na određeno radno vrijeme )1. Nastavnik za predmet Kultura religije .......je­dan izvršilac – sa iskustvom, 3 časa sedmičnoU pogledu vrste stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama /"Sl. glasnik RS" br 29/12, profesor filozofije i sociologije, profesor filozofije i svi nastavnici koji su uspješno završili obuku OSC i Gothe Institut i Civitas BiH) nastavnici treba da ispunjavaju sljedeće uslove:Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS" broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" broj: 41/18) i uslove Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik" RS br 102/2014 i 42/2016).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni dostaviti :

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. Ovjerenu fotokopiju diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

5. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom ,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca ,

9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida .

11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz koji se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće škola putem jedinstvenog registra u BiH.Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu škole(putem pošte), Ul. Cara Dušana br. 18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati .Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 18.1.2019. godine u 11 časova u prostoriji br. 10.Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.Konkurs ostaje otvoren od 8.1.2019. godine do 16.1.2019. godine, u dnevnom listu "Glas Srpske."

Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare