Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.05.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik u zvanje redovni profesor za naučnu oblast: "Uređivanje šuma i urbanog zelenila"

- dana
Poslodavac:
Šumarski fakultet u Sarajevu
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
28.05.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: UNIVERZITET U SARAJEVU
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (‘’Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17 ), člana 201. i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine), Prijedloga Vijeća fakulteta broj: 01/6-933/20 od dana 08.04.2020. godine i na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-9-55/20 od dana 29.04.2020. godine u Sarajevu raspisuje:
JAVNI KONKURS
ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

1. Nastavnik u zvanje redovni profesor za naučnu oblast: "Uređivanje šuma i urbanog zelenila"………………………………………………………………………… 1 izvršilac
(radni odnos na neodređeno radno vrijeme, sa punim radnim vremenom)

• Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz članova 94., 96., 100., 101., 103. i 115. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo” br. 33/17) i uslove iz članova 193., 194., 199., 202., i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine).

Uslovi koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonastavno zvanje:

A.) Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.

- U slučaju da kandidat koji se bira u naučnonastavno zvanje iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti uvjet objavljena knjiga i/ili mentorstva za drugi ciklus studija, integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija, uvodi se ekvivalencija, odnosno supstitucija objavljene knjige i/ili mentorstva sa tri dodatna naučna rada objavljena u citatnim bazama podataka, u odnosu na minimalne uvjete utvrđene zakonom.
Uz prijavu na konkurs za izbor nastavnika u naučnonastavno zvanje redovni profesor, kandidat prilaže dokaze da ispunjava minimalne uslove za izbor, kako slijedi:
a) Biografiju/životopis (CV) i spisak objavljenih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda;
b) Diplomu fakulteta o završenom dodiplomskom i magistarskom studiju, te diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka;
c) Kandidat za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor prilaže ovjerenu kopiju odluke o izboru u akademsko zvanje vanredni profesor, ili potvrdu da je u nastavi proveo najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko je ispunio uvjete za izbor u više zvanje prije isteka perioda na koji je biran, odnosno dodatno objavio najmanje pet naučnih radova u citatnim bazama podataka; - objavljene knjige, udžbenike i monografije, sve nakon posljednjeg izbora;
d) Objavljene naučne i stručne radove (sa dokazom o objavljivanju/ispisom iz baze, sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni), sve nakon posljednjeg izbora;
e) Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu drugog ciklusa studija, odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka po predbolonjskom procesu, nakon posljednjeg izbora;
f) Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;
g) Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje ostvarene rezultate u oblasti naučnog i nastavnog rada;
h) Izvod iz matične knjige rođenih;
i) Uvjerenje o državljanstvu.
Napomena: Navedena dokumentacija se dostavlja u originalnu ili ovjerenoj kopiji.
• Kandidati koji su diplome stekli u inostranstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.
• U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju.
• Svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija, osim knjiga, udžbenika i monografija, trebaju biti parafirani od strane kandidata.
• Prijava kandidata za određeno naučnonastavno zvanje treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uslova za izbor u zvanje za koje je konkurisao.
• Prijave se dostavljaju u pisanoj formi.
• Biografiju i spisak objavljenih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda je potrebno dostaviti, i u elektronskoj formi na mediju za skladištenje podataka (na CD-u ili memory sticku i sl.)
• Ugovor o radu s izabranim kandidatom zaključuje se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,a shodno uslovima konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova predviđenih konkursom podnose se lično na protokol, soba 115/I ili putem preporučene pošte na adresu:

UNIVERZITET U SARAJEVU
ŠUMARSKI FAKULTET
ZAGREBAČKA br. 20,
71 000, SARAJEVO
SA NAZNAKOM:
"Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom naučne oblasti na koju konkuriše".

Detaljnije informacije i upute možete dobiti putem kontakt telefona: 033/812-492.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare