Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.01.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo, u zanimanju farmaceutski tehničar

- dana
Poslodavac:
JU SŠC Srebrenica
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Srebrenica
Rok prijave:
21.01.2021.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“,
raspisuje:

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo, u zanimanju farmaceutski tehničar (diplomirani farmaceut, magistar farmacije), 7 časova, 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine u školskoj 2020/21. godini.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I Uslovi Konkursa:
Kandidati pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj, 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske, br.24/19) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je punoljetan;
-da je radno sposoban;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ;
-uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

POSEBNI USLOVI:
-Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
-ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;
-kandidat koji ima završen drugi ciklus studija, obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj, 41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

II Potrebna dokumentacija:
-svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mail i broj telefona);
-uvjerenje o državljanstvu;
-izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
-ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od 6 mjeseci (prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje ili ekvivalent;
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
uvjerenje iz tačke 6. opštih uslova Konkursa;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko seradi o kandidatu iz kategorije borca.
Uvjerenje iz tačke 4. i 5. opštih uslova Konkursa za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno mjesto na koje je kandidat konkurisao je 26.01.2021. godine u 10:00 časova. Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 26.01.2021. godine, nakon testiranja. Testiranje i intervju se vrše u prostorijama Škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije biće objavljen na oglasnoj tabli Škole 22.01.2021. godine do 12:00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na Konkurs.
Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpuna, neblagovremena i neovjerna dokumentacija neće biti razmatrana.
Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“, Ul. Milivoja Mićića bb. 75 430 Srebrenica sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare