Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo u zanimanju Farmaceutski tehničar

- dana
Poslodavac:
JU SŠC Srebrenica
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Srebrenica
Rok prijave:
21.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18 ) i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske, br.24/19), direktor JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“, raspisuje,

К O N К U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo u zanimanju Farmaceutski tehničar, 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine- 20 časova redovne nastave (diplomirani farmaceut, magistar farmacije)

2. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 01.03.2019. godine – 12 časova redovne nastave (profesor fizičkog vaspitanja; profesor fizičkog vaspitanja i sporta; profesor fizičke kulture)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I Кandidati pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj, 41/18), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske, br.24/19), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 34/15 i 83/15).

OPŠTI USLOVI:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2. da je punoljetan;
3. da je radno sposoban;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ;
5. da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;
6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

POSEBNI USLOVI:
*da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti kako je definisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 34/15 i 83/15);
Кandidat koji ima završen drugi ciklus studija, obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti.
*najmanje jedna godina radnog iskustva;
*Položen stručni ispit za rad u nastavi

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj, 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

II Potrebna dokumentacija:
*svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mail i broj telefona);
*uvjerenje o državljanstvu;
*izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
*ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje ili ekvivalent;
*uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
*uvjerenje o stručnom ispitu za rad u nastavi;
*uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (ukoliko je kandidat položio stručni ispit u okviru druge struke istog nivoa obrazovanja ili kandidatu koji je položio stručni ispit u drugim ustanovama/onstitucijama po programu koji nije isti kao program iz člana 8. stav 1. Pravilnika o polaganju stručnog ispita u srednjoj školi ( „Sl.Gl. RS“, broj 93/15 );
*dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
*uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kome je navedena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
*uvjerenje iz tačke 6. opštih uslova Кonkursa
*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, *ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko seradi o kandidatu iz kategorije borca.

Izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po Кonkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, prilaže ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od 6 mjeseci.
Uvjerenja iz tačke 4. i 5. opštih uslova Кonkursa za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno na koje je kandidat konkurisao je 26.11.2019. godine u 12:00 časova.
Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 26.11.2019. godine, nakon testiranja. Testiranje i intervju se vrše u prostorijama Škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Кonkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Кonkursa biće objavljen na oglasnoj tabli Škole 22.11.2019. godine do 15:00 časova.

Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na Кonkurs.
Кandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpuna, neblagovremena i neovjerna dokumentacija neće biti razmatrana.
Prijave na Кonkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“, Ul. Milivoja Mićića bb. 75 430 Srebrenica sa naznakom „Prijava na konkurs“ i naziv radnog mjesta na koje kanddidat konkuriše.
Кonkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare