Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/profesor njemačkog jezika

- dana
Poslodavac:
OŠ “Mladen Stojanović”
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Gornji Podgradci
Rok prijave:
24.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: OŠ "MLADEN STOJANOVIĆ"

GORNjI PODGRADCI 78405

tel: 051/ 899 010, 899 011, 899 012

e-mail:os037@skolers.org

raspisuje:JAVNI KONKURS1. Nastavnik/profesor razredne nastave - 1 izvršilac , (puna norma), pripravnik , na određeno vrijeme do povratka radnika s porodiljskog bolovanja do 31.8.2020. godine,2. Nastavnik/profesor likovne kulture - 1 izvršilac 11 časova (nepuna norma), lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja,3. Nastavnik/profesor istorije - 1 izvršilac 2 časa (nepuna norma), lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, po rasporedu časova ponedjeljak i petak,4. Nastavnik/profesor njemačkog jezika - 1 izvršilac 4 časa (nepuna norma) lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, po rasporedu časova srijeda i petak .Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos :Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- Da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih i ovjerenom kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti (škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Posebni uslovi :

- za nastavnika pod rednim brojem 1. - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor razredne nastave ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu,

- za nastavnika pod rednim brojem 2. da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor likovne kulture, odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;

- za nastavnika pod rednim brojem 3. da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor istorije , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;

- za nastavnika pod rednim brojem 4. da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor njemačkog jezika , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i slijedeće:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

9. Uvjerenje o ne osuđivanosti .

Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 104. Stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju i test.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti 29.10.2019. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole: OŠ "Mladen Stojanović" G. Podgradci 78405, Gornji Podgradci.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare