Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik predmeta u struci elektrotehnika

- dana
Poslodavac:
JU Srednjoškolski centar Bratunac
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Bratunac
Rok prijave:
14.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: J.U. ,,SREDNJOŠКOLSКI CENTAR BRATUNAC”
Broj: 512/2019
Tel/fah. 056/410-400, 410-503
U skladu sa članom 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Službeni glasnik Republike Srpske broj 41/18 J.U.,, Srednjoškolski centar Bratunac, raspisuje

К O N К U R S
za popunu radnog mjesta

1 . Nastavnik predmeta u struci elektrotehnika, smjer elektronika – 12 časova nastavne norme na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja
2. Nastavnik ekologije i zaštite životne sredine, 4 časa nastavne norme na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja

U radni odnos se primaju lica sa položenim stručnim ispitom za rad u školi.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o radu ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 1/16 i 66/18) , članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 41/18 ) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 29/12 , 80/14 i 83/15 ) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 24/19)
Uz prijavu na konkurs u kojoj se mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju ( ovjerene fotokopije)
-Diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi koja se traži konkursom(završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent)
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u školi
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte
-Uvjerenje o državljanstvu
-Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
-Uvjerenje optinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od 6 mjeseci
Uvjerenje o neosuđivanosti ( škola će zatražiti službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa).

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Кomisija za izbor kandidata obaviće testiranje i interviju 15.11.2019 . godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Škole.Кandidati se neće posebno pozivati na test i interviju i u koliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje neće biti vraćane kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,, Glas Srpske,,
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
J.U.,, SREDNJOŠКOLSКI CENTAR BRATUNAC,, Petra Кočića bb
75420 Bratunac ili dostaviti lično u sekretarijat škole.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare