Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.11.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik matematike

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Aleksa Šantić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Osmaci
Rok prijave:
15.11.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ"

OSMACI

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Direktor JU Osnovne škole "Aleksa Šantić" iz Osmaka raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

- Nastavnik matematike - određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine – 12 časova - pripravnik

2. Uslovi za učešće na konkursu

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16) kandidati treba i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 113. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09 i 86/10).

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je radno sposoban,

- da je punoljetan,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje) sa adresom, kraćom biografijom i spiskom dokumentacije koja se prilaže,

2) Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje koje se traži ovim konkursom

3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

5) Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu ličnu kartu

6 ) Uvjerenje o državljanstvu

Dostavljena dokumentacija će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom škola će pribaviti službeno samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci priložiće samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola "Aleksa Šantić", Centar bb, Osmaci, sa naznakom "Prijava na konkurs".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske" Banjaluka.

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje.

5. Napomene:

Na osnovu člana 8. Pravilnika o proceduri prijema radnika, kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, biće obaviješteni pismenim putem o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare