Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik likovne kulture

- dana
Poslodavac:
Osnovna škola Petar Kočić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Šiprage
Rok prijave:
15.08.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

Šiprage bb, 78224 ŠIPRAGE

raspisuje

KONKURS

Opis radnog mjesta

1. Nastavnik likovne kulture, jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 8 časova nedjeljno, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine (u Matičnoj školi Šiprage 5 časova i u Područnoj školi Grabovica 3 časa),

2. Nastavnik njemačkog jezika, jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 4 časa nedjeljno, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine u Područnoj školi Grabovica.

3. Nastavnik matematike, jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 4 časa nedjeljno, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine u Područnoj školi Grabovica.

4. Nastavnik razredne nastave, jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj:1/16). ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj:44/17, 31/18). , Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj:74/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena tačna adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin RS i BiH,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban , da je psihičko sposoban, koje ne može biti starije od šest mjeseci, prilažu samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, škola će pribaviti za izabrane kandidate nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

9. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen. Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme se preračunava u puno radno vrijeme,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Tri dana nakon zaključivanja konkursa spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će istaći na oglasnoj tabli škole.

Testiranje i intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u Matičnoj školi u Šipragama 23.8.2019. godine sa početkom 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju a kandidat koji se ne pojavi na zakazani intervju i testiranje smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije škole ili poštom na adresu: JU Osnovna škola “Petar Kočić” , Šiprage bb., 78224 Šiprage.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare