Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 10.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavni predmet osnovi informatike

- dana
Poslodavac:
O.Š. Nemanja Vlatković
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Šipovo
Rok prijave:
10.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske,,, broj 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik Republike Srpske,,, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), direktor JU OŠ „Nemanja Vlatković“ Šipovo, raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta za

1. Nastavni predmet biologija - 10 časova sedmično ( Centralna škola 4 časa i PO pljeva 6 časova) - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine - pripravnik;
2. Nastavni predmet osnovi informatike - 4 časa sedmično (Centralna škola 1 čas i PO Pljeva 3 časa) - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
3. Profesor/Nastavnik razredne nastave u PO Pljeva, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
4. Profesor/Nastavnik razredne nastave u PO Volari, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj: 01/16 i 66/18), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Na konkurs dostaviti:
1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,
2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),
3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( za kandidate koji konkurišu za radna mjesta pod brojem 2. i 3.),
8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica , nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod koga je stekao radni staž ( za kandidate koji konkurišu za radna mjesta pod brojem 2. i 3.)
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
14. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i inrvjua.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17 i 31/18)i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/18 i 26/19).
Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 18.10.2019.godine sa početkom u 12.00 časova u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave slati na adresu JU Osnovna škola „Nemanja Vlatković“ Šipovo, Omladinska 1, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs” i obavezno naznačiti koje radno mjesto.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetniom licem škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem, a prije ѕasnivanja radnog odnosa.
Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare