Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.01.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Metodika i metodologija u sportu

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
26.01.2021.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja br: 01-4329/20 od 16.11.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-28-25/20 od 23.12.2020. godine, r a s p i s u j e s e:

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

1. Oblast Metodika i metodologija u sportu, 1 nastavnik u zvanju redovnog profesora, puno radno vrijeme

2. Oblast Metodika i metodologija u sportu, 1 nastavnik u zvanju vanrednog profesora, puno radno vrijeme

2. Oblast Metodika i metodologija u sportu, 1 saradnik u zvanju višeg asistenta, puno radno vrijeme

Kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. i člana 115. stav (4) i (5) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 193. stav (4) i (5) i člana 194. stav (1) tač. b), e) i f) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uvjeti za izbor:Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, te uspješno završeno mentorstvo najmanje po jednom kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa studija i uvjeti navedeni u članu 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju i članu 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uvjeti za izbor:Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformiranog/integriranog studija i uvjeti navedeni u članu 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju i članu 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uvjeti za izbor:Viši asistent: stepen drugog ciklusa studija, proveden izborni period u zvanju asistenta i sa najnižom prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5. i uvjeti navedeni u članu 115. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju i članu 193. stav (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu.Uz prijavu, kandidati za izbore u gore navedena zvanja (zvanje redovnog profesora, zvanje vanrednog profesora i zvanje višeg asistenta) trebaju da prilože sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor, kako slijedi:

1. Biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor i spisak projekata;

2. Odgovarajuće diplome o stečenom obrazovanju;

3. Rješenje/a o priznatim inostranim visokoškolskim kvalifikacijama ukoliko su gore navedene diplome/a stečene – van područja BiH - original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;

4. Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ukoliko kandidat iste posjeduje;

5. Izvod iz matične knjige rođenih;

6. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci;Uz prijavu, kandidati za izbor u zvanje redovnog profesora pored gore navedenih dokaza trebaju da prilože i dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor, kako slijedi:

1. Dokaz da je objavio najmanje dvije objavljene knjige, namanje osam naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka i orginalni stručni uspjeh, kao što je projekt, patent ili orginalni metod, sve nakon izbora i zvanje vandrednog profesora.

2. Dokaz da je uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa studija;

3. Potvrdu/Dokaz o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju vanrednog profesora,

4. Potvrdu/Dokaz da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora i dokaz da je od propisanih radova za izbor u više zvanje za redovnog profesora dodatno objavio najmanje pet naučnih radova u citatnim bazama podataka u skladu sa članom člana 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i članom 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju prijevremenog napredovanja;

5. Ostalu dokumentaciju (reference) kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje u skladu sa članom 96. i člana 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju i članom 194. i članom 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se Ugovor o radu sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme u skladu sa članom 94. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i u skladu sa članom 193. Statuta Univerziteta u Sarajevu.Uz prijavu, kandidati za izbor u zvanje vanrednog profesora pored gore navedenih dokaza trebaju da prilože i dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor, kako slijedi:

1. Dokaz da je objavio namanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta;

2. Dokaz da je uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformisanog/integrisanog studija;

3. Potvrdu/dokaz o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju docenta,

4. Potvrdu/dokaz da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora i dokaz da je od propisanih radova za izbor u više zvanje za vanrednog profesora dodatno objavio najmanje tri naučna rada u citatnim bazama podataka u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i članom 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju prijevremenog napredovanja;

5. Ostalu dokumentaciju (reference) kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje u skladu sa članom 96. i člana 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju i članom 194. i članom 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se Ugovor o radu sa punim radnim vremenom na period na koji je izabran u skladu sa članom 94. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i u skladu sa članom 193. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uz prijavu, kandidati za izbor u zvanje višeg asistenta pored gore navedenih dokaza trebaju da prilože i dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor, kako slijedi:

1. Uvjerenje o prosjeku ocjena sa prvog i drugog ciklusa studija;

2. Potvrdu/Dokaz o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju asistenta,

3. Potvrdu/Dokaz da su proveli u nastavi najmanje dvije godine nakon posljednjeg izbora i dokaze da je od propisanih uvjeta za izbor u zvanje višeg asistenta dodatno objavio najmanje dva naučna rada u oblasti za koju se bira ili potvrdu da je u nastavi proveo najmanje dvije godine i upisao treći ciklus studija i uspješno izvršio sve svoje obaveze i položio sve ispite sa prve godine ovog studija u skladu sa članom člana 115. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i članom 193. stav (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju prijevremenog napredovanja.

4. Ostalu dokumentaciju (reference) kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje u skladu sa članom 96. i člana 115. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju i članom 194. i članom 193. Stav (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se Ugovor o radu sa punim radnim vremenom na period na koji je izabran u skladu sa članom 94. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i u skladu sa članom 193. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati dokumente dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana počev od narednog dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom dostaviti neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 41, 71000 Sarajevo. Kontakt osoba Alma Čeljo, telefon za informacije: 033/211-537.
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare