Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
ANGAŽIRANJE KONSULTANTA (VANJSKOG SARADNIKA) ZA OBRADU, ANALIZU I INTERPRETACIJU REZULTATA EVALUACIJE PROJEKTA JAČANJA PORODICE U MOSTARU(Ž/M)

1 izvršilac na određeno vrijeme (za period 01.06.2017. – 30.09.2017. godine)


Pozadina: Preventivni rad SOS Dječijih sela u BiH se uobličio kroz Program jačanja porodice, čiji je cilj prevencija odvajanja djece od njihove porodice porijekla. Radimo zajedno kako bismo ostvarili viziju svijeta u kojem “svako dijete ima porodicu i raste uz ljubav, poštovanje i sigurnost”.

Evaluacija rada u Projektu jačanja porodice u Mostaru se redovno vrši – posljednja eksterna evaluacija je urađena za period do 30.09.2014., a narednih godina je rađena samo-evaluacija po unaprijed definiranoj metodogiji. U skladu sa prijedlogom projekta, ova eksterna evaluacija se radi za period 01.10.2014.- 30.09.2017.

Projekat jačanja porodice u Mostaru je započeo sa radom u martu 2008. Ciljna grupa su porodice sa djecom koje su Porodičnim zakonom definirane kao rizične.

Evaluacija će odgovoriti na sljedeća pitanja:
 1. Kakve je promjene program donio u životima djece iz ciljne grupe koja su učestvovala u njemu, njihovih porodica i njihovih zajednica?
 2. Koliko su programske intervencije relevantne, efektivne, efikasne, održive i participativne?
 3. Koje se lekcije mogu izvući iz programa kako bi bile iskorištene za daljnji razvoj programa?
Specifični zadaci: Evaluacija treba analizirati napredak koji je program ostvario u odnosu na specifične programske indikatore, kako je navedeno u logičkom okviru projekta.

Ekterni evaluator će:
 1. Izvršiti uvid u sljedeće dokumente:
  • Eksternu evaluaciju 2014, te samoevaluacije za 2015 i 2016.;
  • Logički okvir projekta 2014.-2017. sa vremenskim rasporedom aktivnosti;
  • Godišnje planove i izvještaje za 2015, 2016. i 2017.
  • Godišnje budžete za 2015, 2016. i 2017.
  • Izvještaje iz Baze podataka
 2. Pripremiti dizajn evaluacije koji sadrži okvir za evaluaciju, detaljnu metodologiju evaluacije; plan rada i budžet
 3. Razviti alate za evaluaciju - Upitnike za porodice, djecu i partnerske organizacije; pitanja za fokus grupe sa djecom, roditeljima, partnerima i uposlenicima;
 4. Podatke iz Upitnika obraditi u programu SPSS (frekvencije, procenti; tabelarni i graficki prikazi)
 5. Kvalitativne podatke kompilirati u skladu sa pravilima za kvalitativnu obradu podataka
 6. Formulirati svoju interpretaciju podataka (dobivenih u tačkama 4. i 5.)
 7. Formulirati zaključke i preporuke za razvoj projekta, imajući u vidu i ostali materijal koji je dat na uvid u formi nacrta izvještaja u skladu sa zadatom strukturom (predati ga poslodavcu u elektronskoj formi, na engleskom jeziku), u svrhu dobivanja povratne informacije.
 8. Pripremiti finalni evaluacijski izvještaj u elektronskoj formi u skladu sa zadatom strukturom, na engleskom i bosanskom jeziku, uz priloge (Upitnici, područja diskusije na fokus grupama itd.).
Vremenski okvir: Materijal neophodan za rad eksternog evaluatora će biti dostupan odmah nakon izbora konsultanta, a finalni izvještaj prihvaćen do 30.09.2017.

Kvalifikacije:
Konsultant treba imati:
 • Dokazanu kompetenciju i iskustvo u praćenju, evaluaciji i procjeni učinka
 • Obrazovanje iz društvenih nauka
 • Dobro razumijevanje razvojnog rada i partnerstva
 • Dokazano iskustvo ili učešće u evaluacijama i metodama prikupljanja podataka
 • Dobre analitičke i konceptualne vještine
 • Odlične vještine pisanja i komunikacije
 • Sposobnost prenosa složenih koncepata / ideja u praktičan i jednostavan jezik
Oglas ostaje otvoren do 03.05.2017. godine.
Pismo interesa, biografiju/CV u kojoj će jasno navesti profesionalno iskustvo i dosadašnje angažovanje u oblasti socijalne zaštite kao i finansijsku ponudu slati na sljedeću adresu ili e-mail: OS-Kinderdorf International, Semira Frašte bb, 71000 Sarajevo ili posao@sos-ds.ba

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice http://www.sos-ds.ba/ „Obrazac za otvorene prijave“ u sekciji „Ljudski resursi“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.
Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare