Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.05.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Konkurs

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Banjaluci
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
01.05.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: UNIVERZITET U BANjALUCI

Ul. Vojvode Petra Bojovića 1A,

78000 Banjaluka

raspisujeKONKURSI Za izbor nastavnika:Za uže naučne oblasti:

1. Dječija i preventivna stomatologija - 1 izvršilac

2. Tekstilne tehnologije i inženjerstvo* - 1 izvršilac

3. Specifični jezici – italijanski jezik (nastavni predmeti: Istorija srpsko-italijanskih kulturnih odnosa, Metodika nastave italijanskog jezika 1, Metodika nastave italijanskog jezika 2, Metodika nastave italijanskog jezika 3, Metodika prevođenja, Savremeni italijanski jezik 5, Savremeni italijanski jezik 6) - 1 izvršilac

4. Specifični jezici – engleski jezik (nastavni predmeti: Sintaksa engleskog jezika 1, Leksikologija engleskog jezika, Anglistička lingvistika, Uvod u anglistiku, Psiholingvistika, Jezik nauke i struke, Kontaktno-kontrastivna izučavanja jezika) - 1 izvršilac

5. Klinička psihologija i psihoterapija - 1 izvršilacII Za izbor saradnika:IIa Za uže naučne oblasti:

1. Hidrotehnika - 1 izvršilac

2. Farmakokinetika i klinička farmacija - 1 izvršilac

3. Patologija* – 1 izvršilac

4. Hortikultura (voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, povrtarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ukrasno bilje i uređenje okoline) - 1 izvršilac

5. Eksploatacija fluida - 1 izvršilac

6. Politički sistem - 1 izvršilacII b Za uže umjetničke oblasti:7. Umjetničko teorijske discipline (nastavni predmeti: Harmonija sa harmonskom analizom 1-6, Kontrapunkt 1-4, Muzički oblici 1-4, Analiza muzičkog djela 1-6, Analiza muzičkih stilova 1-2, Metodika teorijske nastave 1-4, Aranžiranje 1-4, Harmonija sa harmonskom analizom I-II, Muzički oblici I-II, Kontrapunkt I-II, Metodika teorijskih predmeta I-II, Sviranje s lista i harmonska improvizacija I) - 2 izvršiocaOpšti uslovi:

Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

1. da je državljanin RS ili BiH;

2, da je stariji od osamnaest (18) godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

2. izvod iz matične knjige rođenih;

3. uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.Posebni uslovi

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanjuKandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:Pod rimskim brojem I:

a. ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

b. uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

c. dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

d. kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografijiPod rimskim brojem IIa:

e. ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

f. uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

g. kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.Pod rimskim brojem IIb:

h. ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

i. uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

j. kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.Napomena:1. Ugovor o radu i ugovor o dopunskom radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova

* Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “2. Tekstilne tehnologije i inženjerstvo* - 1 izvršilac”, i za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “3. Patologija* - 1 izvršilac”, sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radna mjesta za izbor saradnika pod rednim brojevima 1. Hidrotehnika – 1 izvršilac”, “4. Hortikultura (voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, povrtarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ukrasno bilje i uređenje okoline) – 1 izvršilac”, “6. Politički sistem - 1 izvršilac”, sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o radu na određeno vrijeme, i to na period od godinu dana.Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:Za izbor nastavnika:

- Pod rednim brojem 1. Medicinskim fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 2. Tehnološkom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 3. i 4. Filološkom fakultetu Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 5. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 BanjalukaZa izbor saradnika:- Pod rednim brojem 1. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 2. i 3. Medicinskim fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 4. Poljoprivrednom fakultetu Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 5. Rudarskom fakultetu, Save Kovačevića bb, 79101 Prijedor

- Pod rednim brojem 6. Fakultetu političkih nauka, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 7. Akademiji umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare