Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 11.07.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Kadeti

- dan
Poslodavac:
Ministarstvo odbrane BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Inozemstvo
Rok prijave:
11.07.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 3. stav (1) Zakona o službi u OS BiH (,,Službeni glasnik BiH“ broj:88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12), a sukladno sa odredbama 16., 17., 18. Pravilnika o školovanju i usavršavanju u MO i OS BiH broj: 13-02-3-1550-41/18 od 26.04.2019.godine, a u cilju odabira kandidata/kinja za školovanje na Vojnim akademijama u inozemstvu, Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine raspisujeJ A V N I N A T J E Č A J
za školovanje kadeta na Vojnim akademijama
Oružanih snaga Republike Turske, za školsku 2020./2021. godinu


I. PREDMET NATJEČAJA

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine raspisuje javni natječaj za školovanje kadeta na Vojnim akademijama Oružanih snaga Republike Turske, za školsku 2020./2021. godinu po sljedećem:a) na Vojnoj akademiji kopnene vojske 15 kandidata,

b) na Zrakoplovnoj vojnoj akademiji 5 kandidata.II. UVJETI NATJEČAJA

1. Opći uvjeti su propisani člankom 9. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH ("Službeni glasnik BiH broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10,42/12 i 41/16"):

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je zdravstveno sposoban za službu u oružanim snagama,

c) da nije osuđivan na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci,

d) da nije prethodno otpušten iz državne službe ili pravne osobe zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine,

e) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,

f) da mu pravomoćnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane,

g) da ima odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje određene dužnosti. (Uvjet koji će biti ispunjen po završetku vojne akademije).

2. Posebni uvjeti:

a) završena srednja škola IV stupanj (nastavnim planom i programom je predmet matematika bio zastupljen najmanje dvije, a predmeti kemija i fizika najmanje jedna školska godina),

b) da je tokom školovanja imao/imala ukupan uspjeh najmanje vrlo dobar uspjeh,

c) da je prosjek ocjena iz matematike, kemije i fizike najmanje dobar,

d) da nije mlađi/a od 18 i stariji/a od 20 godina na dan 01.09.2020. godine,

e) znanje engleskog jezika (na provjeri poznavanja engleskog jezika da postigne minimalno 60 bodova na testu ALCPT),

f) da su im tjelesna visina i težina u okviru definiranih standarda Oružanih snaga R. Turske,

g) poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point, Internet),

h) tjelesna spremnost:

- kandidati/kinje moraju imati dobru tjelesnu spremnost, koja će biti provjerena kroz sljedeće discipline (uvjet Republike Turske):

trčanje (muškarci na 400 m, žene na 800 m)
trbušnjaci,
skok u dalj iz mjesta,
zgibovi na vratilu,
bacanje košarkaške lopte.

i) da kandidati ne boluju od zaraznih bolesti (HIV, TBC, Hepatitis), kao i da ne boluju od astme i oboljenja srca (uvjet Republike Turske),

j) da nemaju smetnje u govoru (uvjet Republike Turske),

k) da kandidati nisu oženjeni/udati ili razvedeni, da nisu u drugom stanju i da nemaju zakonsku obvezu izdržavanja djece (uvjet Republike Turske).

NAPOMENE: Kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj proći će test tjelesne spremnosti, test općeg znanja i intervju. Sigurnosnu provjeru za svakog uspješnog kandidata/kinju izvršit će nadležni sektor Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, a liječnički pregled kandidata/kinja, koji uspješno prođu testiranje, obavit će nadležna ustanova u organizaciji Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine.

Poznavanje turskog jezika je poželjno.

Rangiranja kandidata/kinja vršiti će se temeljem kriterija odobrenih od strane ministarodbrane Bosne i Hercegovine i sa kojima će biti upoznati kandidati/kinje koji budu pozvani na testiranja i provjere.

U slučaju istog broja bodova po provedenom postupku odabira kandidata, prednost ima kandidat spola, koji je manje zastuplјen u OS BiH.

III. ŠKOLOVANJE, PRAVA I OBVEZE

1. Školovanje kadeta na Vojnim akademijama Oružanih snaga Republike Turske traje pet godina. Na prvoj godini kadeti će učiti turski jezik

2. Odabrani kandidati/kinje imat će status kadeta, čija će prava i obveze biti regulirane sukladno člancima: 73., 142. i 143. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 и 38/18) i člankom 29. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/08, 35/09, 75/09, 32/12 , 42/12, 32/13, 87/13, 75/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18 i 88/18).

3. Po završetku školovanja, kadeti će biti primljeni u djelatnu vojnu službu u početnom činu časnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine – potporučnik.

4. Međusobne obveze kandidata/kinja odabranih za školovanje na Vojnoj akademiji u Republici Turskoj i Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine reguliraju se Ugovorom o školovanju.

5. Za vrijeme školovanja kadetima su osigurani smještaj i ishrana u internatu Vojne akademije.

IV POTREBITI DOKUMENTI

a) Propisana prijava i osobni (životopisni) podatci isključivo na ponuđenim na ponuđenoj tiskovnici www. mod.gov.ba Napomena: ukoliko kandidat/kinja aplicira na obje akademije, u prijavnom obrascu obavezno navesti redoslijed akademija po prioritetu, na koje aplicira.

b) Ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole,

c) Ovjerena prepiska diplome četverogodišnje srednje škole,

d) Ovjerenu presliku nostrifikovane diplome i ekvivalencije svjedodžbi razreda završenih u inozemstvu od strane nadležnog organa, original ili ovjerenu presliku, ukoliko je kandidat/kinja pohađao/la ili završio/la školu u inozemstvu,

e) Original ili ovjerena preslika Uvjerenja o državljanstvu, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja, (ovjerena preslika ne može biti starija od naznačenog roka, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja od strane nadležnog organa, a ne od dana ovjeravanja preslike istog),

f) Original ili ovjerena preslika Izvoda iz matične knjige rođenih trajnog karaktera,

g) Original ili ovjerena preslika Uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, niti da je potvrđena optužnica, ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog suda (ovjerena preslika ne može biti starija od naznačenog roka, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja od strane nadležnog organa, a ne od dana ovjeravanja preslike istog).

h) Izjava kandidata/kinje da u posljednje 3 (tri) godine nije otpušten/a sa posla zbog povrede službene dužnosti, ovjerena kod nadležnog općinskog organa (isključivo na tiskovnici ponuđenoj na www.mod.gov.ba),

i) Original ili ovjerena preslika dokaza o prebivalištu (CIPS), izdat od strane nadležnog organa ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja (ovjerena preslika ne može biti starija od naznačenog roka, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja od strane nadležnog organa, a ne od dana ovjeravanja preslike istog).

j) Dokaz o poznavanju rada na računaru: - kandidati/kinje koji/e tijekom školovanja na srednjoj školi nisu imali/e predmet informatika dostavljaju certifikat ili potvrdu, o kojima se vodi službena evidencija o poznavanju rada na računaru (ove akte izdaju državni organi ili nedržavni subjekti, sukladno podacima iz službene evidencije koje imaju karakter javne isprave, ukoliko te poslove obavljaju na osnovu javnog ovlaštenja).

k) Suglasnost za obradu životopisnih podataka/informacija za potrebe procesa natječaja na vojne akademije (isključivo na tiskovnici ponuđenoj na www.mod.gov.ba). Napomena: Kandidati/kinje koji ne budu izabrani u procesu odabira omogućava se preuzimanje osobnih dokumenata koji su dostavljeni u procesu prijema u roku od 30 (trideset) dana od donošenja konačne odluke ministra obrane BiH o izboru kandidata.

V. ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata izvršit će Povjerenstvo koje će formirati Ministar obrane Bosne i Hercegovine.

Napomena: Testiranjima će nazočiti i povjerenstvo koje će formirati Glavni stožer Oružanih snaga Republike Turske.

VI. PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ

Sve tražene dokumente treba dostaviti preporučeno putem poštanske službe na adresu:Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Ul. Hamdije Kreševljakovića 98
71 000 Sarajevo
s naznakom
„Javni natječaj za školovanje kadeta u Republici Turskoj“


Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavlјivanja.

Ispunjenje uvjeta utvrđenih ovim Javnim natječajem računa se danom predaje prijave.

Nepravovremene prijave kandidata, neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko u prijavi i dokumentaciji postoje formalni nedostaci (nepotpuna i neuredna prijava) lice se poziva da u roku od tri dana ispravi navedene formalne nedostatke i dostavi potrebitu dokumentaciju, sukladno Zakonu o upravnom postupku
Regija:Inozemstvo

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare