Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

JU SŠC “VASILIJE OSTROŠKI” SOKOLAC raspisuje KONKURS za prijem radnika u radni odnos

- dan
Poslodavac:
JU SŠC Vasilije Ostroški
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sokolac
Rok prijave:
18.10.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU SŠC “VASILIJE OSTROŠKI”

SOKOLAC

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnosOpis radnih mjesta

1. Profesor njemačkog jezika (4 časa), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019. godinu, sa položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac;

2. Profesor hemije (6 časova), na određeno vrijeme do povratka predmetnog profesora sa porodiljskog bolovanja, sa položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac

3. Profesor prava (2 časa), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019. godinu, sa položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac;

4. Profesor pravoslavne vjeronauke (1 čas), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019. godinu, sa položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac;

5. Profesor pravoslavne vjeronauke (4 časa), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019. godinu, bez položenog stručnog ispita - jedan izvršilac;

6. Profesor marketinga i praktične nastave (12 časova), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019. godinu, pripravnik, jedan izvršilac

7. Profesor matematike (6 časova), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019. godinu, pripravnik - jedan izvršilac.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br 1/16), tako i posebne uslove u skladu sa članom 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 29/12 i br. 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 34/15 i br. 83/15):

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeća dokumenta o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

a) da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju biće održani dana 19.10.2018. godine u 14 časova u prostorijama JU Srednjoškolski centar “Vasilije Ostroški” u Sokocu.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs lično dostaviti ili slati na adresu: JU Srednjoškolski centar “Vasilije Ostroški” Sokolac, ulica Omladinska br. 2. Na koverti obavezno naznačiti “prijava na konkurs”, a dodatne informacije mogu se dobiti na br. telefona: 057/400-682 ili 057/400-670.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare