Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 11.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
JU Osnovna škola Miloš Dujić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Čelinac
Rok prijave:
11.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU OŠ "MILOŠ DUJIĆ"

Vojvode Mišića 57.

ČelinacŠkolski odbor JU Osnovne škole "Miloš Dujić" Čelinac raspisuje,KONKURSza izbor i imenovanje direktora JU OŠ "Miloš Dujić" Čelinac

I - Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola "Miloš Dujić" Čelinac raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Miloš Dujić" Čelinac.II – Opis poslova

1. Direktor škole rukovodi radom škole, i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o

sistemu službi i Statutom škole.

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola "Miloš Dujić" Čelinac se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku 8 dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora, kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkursu:

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola "Miloš Dujić" Čelinac može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH/ Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi;

4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost;

7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

9. Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu;

Kandidati su dužni dostaviti originalna dokumenta ili ovjerene kopi

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola "Miloš Dujić" Čelinac, Vojvode Mišića 57. sa naznakom:

"Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Miloš Dujić" 78240 Čelinac.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomena

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole "Miloš Dujić" Čelinac u roku osam (8) dana od dana dostavljanja odluke školi.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare