Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
Centar za kulturu Mostar
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
13.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu odredbi člana 17. i 22. Pravila J.U. Centar za kulturu Mostar, te Odluke Upravnog odbora o raspisivanju i objavljivanju Javnog konkursa br. 61/2019, od 25.10.2019. Upravni odbor J.U. Centar za kulturu, objavljuje

K O N K U R S
za izbor i imenovanje
Direktora J.U. Centar za kulturu Mostar


Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora J.U. Centar za kulturu Mostar na period od 4 (četiri) godine.I. Opis poslova direktora J.U. Centar za kulturu Mostarorganizuje i rukovodi radom Ustanove,
zastupa i predstavlja Ustanovu,
odgovoran je za zakonitost rada Ustanove,
predlaže Upravnom odboru osnovne poslovne politike, unutrašnju organizaciju, program rada i razvoja i preduzima mjere za njihovo provođenje,
predlaže Upravnom odboru finansijski plan,
izvršava odluke Upravnog odbora,
odlučuje o prijemu u radni odnos zaposlenika, te o njihovim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom i općim aktima Ustanove,
donosi rješenja, uputstva, vrši raspodjelu poslova i izdaje naloge i smjernice za izvršavanje poslova,
obavezno sudjeluje u radu Upravnog odbora, bez prava glasa
podnosi Upravnom odboru i izvještaje o finansijskom poslovanju i godišnji obračun, kao i izvještaje o svom radu,
donosi Odluku o kućnom redu,
obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, Pravilima i općim aktima Ustanove.


II. Uslovi za izbor i imenovanje:Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove i to:

da posjeduje visoku stručnu spremu (VSS ili ekvivalent 240 ETCS) ili višu stručnu spremu (VŠS ili ekvivalent 180 ETCS) društvenog smjera,
tri (3) godine radnog iskustva u struci (VSS), odnosno pet (5) godina radnog iskustva u struci (VŠS)
da ima sklonost za kulturno-umjetnički, te kreativni rad i znanost


III. Potrebni dokumenti:

Biografiju
Diplomu o završenom obrazovanju visoke (VSS) ili više stručne spreme (VŠS)
Dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (VSS) ili više stručne spreme (VŠS)
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
Ovjerena Izjava da nije obuhvaćen odredbama člana IX tačka 1. Ustava BiH
Program rada ustanove za period na koji se bira


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.NAPOMENA:

Potvrda/uvjerenje o pripadnosti boračkoj populaciji u smislu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (Sl. Novine HNK br 06/18) ukoliko kandidat pripada tim kategorijama, izdato od nadležnog organa.
Potvrda/uvjerenje da je kandidat demobilisani borac u smislu člana 14. po osnovu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica (Sl. Novine Federacije BiH br.54 – strana 9) ukoliko kandidat pripada tim kategorijama, izdato od nadležnog organa.
Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – ukoliko kandidat bude izabran
Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca) – ukoliko kandidat bude izabran.


Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa bit će obavljen intervju.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja Konkursa u sredstvima javnog informisanja.Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili putem pošte na adresu:J.U.Centar za kulturu Mostar
Rade Bitange 13
88 000 Mostar
sa naznakom:
„Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora J.U.Centar za kulturu Mostar – ne otvarati“
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare