Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
Ekonomska škola Banjaluka
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
18.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU EKONOMSKA ŠKOLA BANjALUKA,

Kralja Alfonsa XIII br. 34

raspisuje

KONKURS

za izbor direktora

JU Ekonomske škole Banjaluka

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, ispunjava i posebne uslove propisane članom 129. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i to:

1. da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ESTS bodova ili ekvivalent;

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava;

3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

4. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

5. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u JU Ekonomskoj školi Banjaluka.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Ovjerenu fotokopiju lične karte;

4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci);

5. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 6 mjeseci);

6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci);

7. Diplomu o završenom školovanju;

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;

9. Uvjerenje o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi;

10. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

11. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Direktor škole imenuje se na period od četiri godine.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Školski odbor će razmotriti prijave i ministru dostaviti dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema rješenja od resornog ministarstva.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte na sljedeću adresu: JU Ekonomska škola Banjaluka, Kralja Alfonsa XIII br. 34, sa naznakom: “Konkurs za izbor direktora škole” (NE OTVARATI).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare