Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.06.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
JU Srednja stručna škola Janja
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Janja
Rok prijave:
27.06.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU SREDNjA STRUČNA ŠKOLA

JANjA, KARAĐORĐEVA 250Raspisuje :KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Srednje stručne škole u JanjiŠkolski odbor Javne ustanove Srednje stručne škole u Janji raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednje stručne škole u Janji.Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Srednje stručne škole u Janji može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom Škole i to:1. Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad ,

2) da je državljanin BiH/Republike Srpske,

3) da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

1) da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,

3) da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno - obrazovnog rada škole ,

5) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opših i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultata -

tima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu RS /BiH,

- Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno – obrazovnog rada,

- Potvrdu o radnom iskustvu u vaspitno – obrazovnom radu u školi, kao nastavnik, ili stručni saradnik nakon sticanja diplome (najmanje pet godina) ,

- Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Druge dokaze o provođenju znanja i sposobnosti.Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerene fotokopije u skladu sa zakonom i ne mogu biti starije od šest mjeseci.Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Srednja stručna škola u Janji, ul. Karađorđeva 250, broj pošte 76 316 Janja, sa NAZNAKOM Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole ( NE OTVARATI ) .

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Srednje stručne škole u Janji u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja rješenja školi.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare