Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.06.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
J.U.Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
23.06.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 55. i 62. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a broj: 8/00,4/04, 5/04 i 8/06“), Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Službene novine HNK-a broj 2/05“), članova 39., 40., 41., 42., i 43. Pravila Javne ustanove Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a za raspisivanje konkursa za izbor i imenovanje direktora škole broj: 05-02-36-1400/19 od 20.05.2019. godine, i Odluke Školskog odbora Javne ustanove Srednje telstilne i poljoprivredne škole Mostar broj: 07-03-36-623/19 od 29.05.2019. godine Školski odbor Javne ustanove Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar raspisuje:K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora škole


Za direktora srednje škole može biti imenovana osoba koja pored opštih zakonskih uslova ispunjava i posebne uslove:

Završena VSS;
Ispunjava uslove za nastavnika u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju i drugim propisima;
Ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgojno – obrazovnim poslovima u srednjoj školi;
Nije krivično kažnjavana;
Da nije zaposlena na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa;
Nije u rodbinskoj vezi do drugog stepena sa bilo kojim članom Školskog odbora Javne ustanove Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar.


Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu stanovanja i kontakt telefon) kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

Biografija,
Diploma o stečenoj stručnoj spremi,
Dokaz o položenom stručnom ispitu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu
Potvrda o radnom iskustvu,
Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
Ovjerene izjave o ispunjavanju posebnih uslova za imenovanje iz tačaka 5. i 6. ovog konkursa.
Program rada za period koji se bira,
Potvrda/ uvjerenje o pripadnosti kategorijama poginulih, umrlih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida ili članova porodica umrlih ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, ukoliko kandidat pripada tim kategorijama izdato od nadležnog organa (Dokumentacija po čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a („Sl. Novine HNK-a broj 06/18“)),


Napomena: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu čl. 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (Sl. novine HNK br. 06/18) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Školski odbor će u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke, pismenim putem obavijestiti sve kandidate konkursa, o odluci o imenovanju direktora.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na konkurs slati putem pošte na adresu:J.U. SREDNJA TEKSTILNA I POLJOPRIVREDNA ŠKOLA MOSTAR
Sjeverni logor – USRC „Mithad Hujdur Hujka“ bb
88 104 Mostar
sa naznakom
“Prijava na konkurs – ne otvarati”
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare