Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.06.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
M.Š. Sveti Roman Melod
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Nevesinje
Rok prijave:
20.06.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “SVETI ROMAN MELOD”

NEVESINjE


JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktoraI - Školski odbor raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne muzičke škole “Sveti Roman Melod” Nevesinje

II – Opis poslova

Direktor organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, odgovoran je za zakonitost rada i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima ustanove.

III – Mandat direktora traje četiri godine.

IV – Opšti uslovi

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH

- da je stariji od 18 godina

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana obavljanja javne funkcije;

- da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.V – Posebni uslovi

1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

2. najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome o visokoj stručnoj spremi

3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

4. da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školiVI – Potrebna dokumenta

Uz prijavu, kandidati dostavljaju dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi (diploma ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Srbije ili na teritoriji bivše SFRJ nakon 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane u skladu sa propisima o visokom obrazovanju u BiH),

4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome o visokoj stručnoj spremi,

5. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

8. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

10. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Uvjerenje iz tačke VI podtačka 6. škola će pribaviti po službenoj dužnosti za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Na mjesto direktora mogu konkurisati lica obuhvaćena članom 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18)

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Svi kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od prijema odluke.

VII – Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu predati neposredno ili putem pošte, na adresu JU Osnovna muzička škola “Sveti Roman Melod” Nevesinje, Trg Blagoja Parovića bb, 88 280 Nevesinje, sa naznakom “Za konkurs”.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare