Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.02.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
OŠ Sveti Sava Bileća
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Bileća
Rok prijave:
28.02.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JAVNI КONКURS
za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola ‘’Sveti Sava’’ Bileća

I Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola ‘’Sveti Sava’’ Bileća raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Sveti Sava’’ Bileća.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opis poslova
Direktor rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje sistem javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III Mandat
Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
    
IV Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora škole može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i Statutom škole i to:

Opšti uslovi:
1. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
3. da je stariji od 18 godina.
Posebni uslovi:
1. ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECST bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 44/17 i 31/18),
2. ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava i
3. nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Кonkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu,
diplomu o završenoj stručnoj spremi,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.
    
Na mjesto direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 44/17 i 31/18).
    
VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske’’ .
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se dostavljaju lično ili poštom, na adresu: JU Osnovna škola ‘’Sveti Sava’’ Bileća, Hercegovačkih ustanika bb, 89230 Bileća, sa naznakom: ‘’Školskom odboru za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola ‘’Sveti Sava’‘’Bileća.

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare