Direktor

10 dana
Poslodavac:
JU Tehnička škola, Doboj
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Doboj
Rok prijave:
22.11.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU "TEHNIČKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

KONKURS

za izbor direktora škole

I Mandat

1. Imenovanje se vrši na period od četiri godine,

2. Nakon izbora direktor mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar.

II Uslovi za izbor (opšti uslovi)

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad.

III Posebni uslovi

1. Ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine ili ekvivalent,

2. Ima najmanje pet godina radnog iskustva, kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3. Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi, u kojoj konkuriše,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

5. Ima predložen program rada, i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada u školi.

IV Potrebna dokumenta

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

3. Ljekarsko uvjerenje (priložiti nakon izbora kandidata),

4. Diplomu o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent),

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

6. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

8. Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi,

9. Prijedlog programa rada za četvorogodišnji period,

10. Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada.

V Rok za učešće na konkursu i dostavljanje prijave

1. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

2. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u sekretarijat škole, ili putem pošte, na adresu: JU Tehnička škola Doboj, Cara Dušana 18, 74000 Doboj, sa naznakom: "za konkurs za izbor direktora škole".

3. Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 (osam) dana od dana dobijanja rješenja o imenovanju.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina

Kontakt podaci

Naziv preduzeća: JU Tehnička škola, Doboj
Adresa:Cara Dušana 18, 74000 Doboj

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare