Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.07.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Diplomirani vaspitač

- dan
Poslodavac:
JU Dječiji vrtić Milja Đukanović
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mrkonjić Grad
Rok prijave:
09.07.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu članova 1.i 39. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16, 66/18), člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:79/15), Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ Mrkonjić Grad direktor r a s p i s u j e

К O N К U R S
za prijem radnika

OPIS RADNOG MJESTA
1. Diplomirani vaspitač VSS, položen stručni ispit – rad na određeno vrijeme (zamjena odsutnog radnika)………..1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:79/15), i članom 2. stav 1. i 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme za zaposlene u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:36/16).

OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1. Da je državljanin RS ili BiH,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi.
POSEBNI USLOVI
1. Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
3. Najmanje dvije godine radnog iskustva u struci,
4. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS.

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:

КANDIDATI КOJI SE PRIJAVLJUJU NA OGLAS DOSTAVLJAJU:
1. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
3. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
4. Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
6. Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS – Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarjuće stručne spreme,
7. Dokaz o radnom stažu, Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža),
8. Ljekarsko uvjerenje (prilažu oni kandidati koji budu izabrani nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs, neće biti vraćena kandidatima, te je kandidat dužan da dostavi ovjerene fotokopije svih dokumenata.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Кomisija će obaviti razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, Zavodu za zapošljavanje RS – Biro Mrkonjić Grad. Rok za podnošenje prijava računa se od posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na oglas slati u zatvorenoj koverti na adresu: JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ Mrkonjić Grad, ul. Vase Pelagića 17 ( sa naznakom „ Prijava na konkurs“) ili lično na protokol Ustanove.
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare