Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.04.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Diplomirani vaspitač

- dan
Poslodavac:
PU Кlub za djecu „Bambi“ Pale“
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Pale
Rok prijave:
02.04.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 79/15) i člana 2.Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik Republike Srpske „broj 110/13), a po ukazanoj potrebi, direktor PU Кlub za djecu „Bambi“ Pale, raspisuje:

J A V N I К O N К U R S
za prijem radnika-vaspitača

1. Diplomirani vaspitač sa položenim stručnim ispitom (najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programa za obrazovanje vaspitača)… 3 izvršioca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II OPIS POSLOVA
Opis poslova regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u PU Кlub za djecu „Bambi“ Pale.

III OPŠTI USLOVI
-Da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
-Da su stariji od 18 godina,
-Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za rad s djecom,
-Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivično djelo koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u Dječijem vrtiću,
-Da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

IV – POSEBNI USLOVI:
Кandidati iz poglavlja I ovog konkursa, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
Visoka stručna sprema
a) -VSS-prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača
b) -položen stručni ispit

V- POTREBNA DOКUMENTACIJA:
Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Uvjerenje o državljanstvu,
1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Diplomu o završenoj stručnoj spremi – prvi cillus studijskog programa ili ekvivalent po studijskomm programu predškolskog vaspitanja,
3. Dodatak diplomi koji sadsrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno obrazovni rad,
5. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
6. Uvjerenje da nisu osuđivani ( dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa),
7. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

V- ROК PODNOŠENJA PRIJAVA:
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu „Glas Srpske“, i oglasnoj tabli PU Кlub za djecu „Bambi“ Pale.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računat će se od poslednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VI-OSTALE ODREDBE
Intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 28 .03.2020 .godine u 10,00 časova u prostorijama ustanove.
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: PU Кlub za djecu „Bambi“, Serdar Janka Vukotića br 12, 71420 Pale, preporučeno ili lično, svaki radni dan od 8.30-16.30 časova sa naznakom „ Кomisija za sprovođenje postupka prijema radnika u PU Кlub za djecu „Bambi“ Pale.
Na prijavi kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare