Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Diplomirani vaspitač predškolske djece

- dana
Poslodavac:
JU Dječiji vrtić Pčelica Maja
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Novi Grad
Rok prijave:
12.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU DJEČIJI VRTIĆ „PČELICA MAJA“ NOVI GRAD

OPIS RADNOG MJESTA
JU. DJEČIJI VRTIĆ„PČELICA MAJA“NOVI GRAD
Ulica Petra Кočića 10.
79220Novi Grad

JAVNI КONКURS

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece u radni radni odnos na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža.......1 izvršilac,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i člana 2. stav 1. i 2. i člana 3. stav 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1. da je državljanin RS i BiH , a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je stariji od 18 godina, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava :
-da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,
-da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidati, prilikom zasnivanja radnog odnosa),

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs ) i dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. stav 7. tačka 1. i 2. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/15):
1. Dodatak diplomi, koja sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Repubike Srpske, o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerenu foto-kopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćene kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu vrtića.
Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs“.
Кandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene biće podvrgnuti intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama vrtića, dana 15.10.2019. godine u 9,00 časova.
Dokumenta koja nisu trajnog karaktera ( uvjerenje o državljanstvu) ne mogu biti starija od šest mjeseci.
Кandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune šrijave neće biti uzete u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare