Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.09.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Diplomirani inžinjer poljoprivrede

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Poljoprivreda - Šumarstvo - Ribarstvo
Mjesto rada:
Velika Kladuša
Rok prijave:
21.09.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 47. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17, 16/17), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a u skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unskosanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Velika Kladuša o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za prijem volontera u Općini Velika Kladuša
3/695

03. Diplomirani inžinjer poljoprivrede, odnosno prvi (najmanje 180 ECTS bodova) drugi ili
treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – 2 (dva) izvršioca

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Planom prijema volontera u 2018. godini, broj: 02-34-2267/18 od 30.08.2018. godine:

Za poziciju 03:
- diplomirani inžinjer poljoprivrede, VSS odnosno prvi (najmanje 180 ECTS bodova) drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja

Izbor i prijem volontera izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o
jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom
spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unskosanskog
kantona“, broj: 23/17).

Napomena: Stručno osposobljavanje za samostalan rad u struci volontera trajat će (1) jednu godinu. Lice koje nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci ili radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više, ne može se primati u radni odnos kao pripravnik, niti se može primati na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa kao volonter, u skladu sa odredbama Pravilnika.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome
visoke stručne spreme ili prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog
sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Uredu za postavljenja u Bihaću,
ul. Alije Đerzeleza br. 6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Ostale dokumente, kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Općini Velika Kladuša, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno, sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba) putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za prijem volontera u Općini Velika Kladuša“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
V.D. D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stručno osposobljavanje
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare