Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Asistent na nastavnim predmetima "Industrijska farmacija I" i "Industrijska farmacija II"

- dana
Poslodavac:
Farmaceutski fakultet u Sarajevu
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
01.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo ("Sl.Novine KS", stav 1. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata br: 01-466/18 od 25.04.2018.godine i odluke Nastavno-naučnog vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br: 0101-1249/18 od 05.04.2018. godine, na osnovu Sporazuma o sufmansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnikana Univerzitetu u Sarajevu čije zapošljavanje finansira Federalni zavod za zapošljavanje, Dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu raspisuje
KONKURS
za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje asistenta radno :

2. Asistenta na nastavnim predmetima "Industrijska farmacija I" i "Industrijska farmacija II" -1 izvršilac

U skladu s članom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i člana 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu uslovi za izbor u zvanje:
a) asistent: završen ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5;

Za poziciju uslov je VSS završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:
a) biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih/umjetničkih radova, programe javno predstavljenih projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
b) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom zvanju (uvjerenje o položenim ispitima, odnosno dodatak diplomi integrisanog studija prvog i drugog ciklusa -ovjerena kopija),
c) uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju),
d) listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova, kao i same radove (ukoliko iste posjeduje)
e) podatke o nagradama i priznanjimau vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti (ukoliko iste posjeduje).
f) Uvjerenje ili potvrda da je kandidat na evidenciji nezaposlenih.
Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni u svojoj prijavi naznačiti poziciju i zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati nepotpunom. Pravo prijave na konkurs imaju osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih prije zaključenja Ugovora o sufinansiranju sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, odnosno prije 05.10.2017. godine što prijavljeni kandidati dokazuju dokumentacijom.

Prijave sa potpunom dokumentacijom se dostavljaju na adresu Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne broj 8, putem pošte ili direktno na Protokol Fakulteta (Kontakt osoba - Nina Oručević). Dostavljena dokumentacija se ne vraća.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare