Pošaljite prijatelju link na oglas za posao
Stručni saradnik za komunalni red - komunalni redar u Službi za urbanizam, stambenokomunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Vaša e-mail adresa:

Vaše ime:

E-mail adresa primatelja:

Zbrojite ili oduzmite brojeve na slici:

Poruka: