Tri miliona eura za radna mjesta na Zapadnom Balkanu

Tri miliona eura za radna mjesta na Zapadnom Balkanu

Tri miliona eura za radna mjesta na Zapadnom Balkanu

Projekat vrijedan 3 miliona eura pod nazivom „Platforma za ekonomska i društvena pitanja“ (ESAP) zajednički će realizirati Međunarodna organizacija rada i Vijeće za regionalnu saradnju u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Srbiji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. Kroz projekat će se ojačati regionalna saradnja kao i institucionalni kapaciteti javnih uprava, udruženja poslodavaca i radnika što će im omogućiti da pripreme i na efikasan način provedu reforme tržišta rada kao i reforme socijalne politike te na taj način ostvare napredak u predpristupnom procesu.

Generalni sekretar Vijeća Goran Svilanović je na potpisivanju sporazuma rekao da „Vijeće očekuje da će udruživanjem snaga sa Generalnom direkcijom za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, ILO-om i vladama Zapadnog Balkana doprinijeti jačanju kapaciteta javnih uprava radi boljih rezultata i praćenja socijalne te politike zapošljavanja i upravljanja ljudskim kapacitetima“.

Regionalni direktor ILO-a za Evropu i Centralnu Aziju Heinz Koller je dodao da „će se novom incijativom za ekonomska i socijalna pitanja već postojećoj saradnji sa Evropskom unijom dodati i regionalna dimenzija. To će omogućiti i podstaći uzajamno djelovanje i povezivanje institucija zaduženih za tržište rada na Zapadnom Balkanu kao i povezivanje sa evropskim institucijama“.

Direktor ILO-ovog tima za tehničku podršku dostojanstvenom radu i Regionalnog ureda za Centralnu i Istočnu Evropu Antonio Graziosi je precizirao da će ILO „posvetiti pažnju jačanju uloge i efikasnosti tripartitivnog socijalnog dijaloga, unaprjeđenju zakonskih propisa o radu, promoviranju kolektivnog ugovora, jačanju inspekcija rada i osiguravanju aktivnijeg učešća socijalnih partnera u izradi politike tržišta rada“.

Viši stučnjak u Vijeću za regionalnu saradnju Vanja Ivošević je ponovila da „će sa jedne strane Vijeće raditi sa službama za zapošljavanje na jačanju njihovih kapaciteta i pripremama za buduće učešće u sklopu Evropskog portala za mobilnost pri zapošljavanju – EURES dok će sa druge raditi na unaprjeđivanju regionalne saradnje kroz struktuirani regionalni dijalog o socijalnim i politikama zapošljavanja što će doprinijeti provođenju nacionalnih reformi i dogovorenih ciljeva u okviru strategije Jugoistočna Evropa 2020 čiji je krajnji cilj da se poveća ukupna zaposlenost u regionu“.

Projekat ESAP će trajati 36 mjeseci, a projektni tim će se nalaziti u Sarajevu. Kroz projekat će se uspostaviti struktuiran dijalog o socijalnim i pitanjima zapošljavanja između vlada i socijalnih partnera na Zapadnom Balkanu. Projektom će se obuhvatiti neposredne i virtuelne aktivnosti poput regionalnih sastanaka, bilateralnih razmjena i razvoja novih alata i informativnih materijala. Uspostavit će se i virtuelna platforma putem koje će se pratiti i nadopunjavati pojedinačne aktivnosti.

*Ovaj naziv ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na stranici Vijeća za regionalnu saranju (RCC).

Četvrtak, 03.03.2016. / http://europa.ba/

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/boljiposao-com

LinkedIn

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare