Posao u Njemačkoj: Nemojte biti žrtva prevare!

U Njemačkoj od 1 marta stupa na snagu Zakon o doseljavanju stručnog kadra- Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG).

 

Tim povodom, BoljiPosao.com želi da upozori sve zainteresovane na mogućnosti zloupotrebe od pojedinih „agencija“ i pojedinaca koji će ovu priliku iskoristiti u svrhu brze zarade i moguće prevare.

U regularnom procesu posredovanja u zapošljavanju, agencije svoj trošak nadoknađuju od poslodavaca i nikada ne traže avansne i bilo kakve uplate  od onih koji traže posao.

Ukoliko vam neko traži avansnu uplatu za traženje poslodavca, „sređivanje papira“  ili termina za vizu, budite oprezni i provjerite ko su osobe koje su vam ponudile usluge.

Ako želite izvršiti pripreme za podnošenje vize za useljavanje u Njemačku u svrhu traženja zaposlenja, savjetujemo vam da se prije bilo kakvih aranžmana sa posrednicima, informišete o detaljnoj proceduri koju možete pronaći na stranici njemačke ambasade u BiH.

Šta donosi novi Zakon o doseljavanju stručnog kadra u Njemačku možete pročitati u nastavku.

 

Informativni list

Zakon o doseljavanju stručnog kadra

Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG)

 

Zakon o doseljavanju stručnog kadra stupa na snagu od 1. marta 2020.godine.

Zakonom o doseljavanju stručnog kadra neće biti ukinute odredbe Zakona o boravku za ulazak  u Njemačku u svrhu zapošljavanja, obavljanja stručnog obrazovanja i dokvalifikacije, nego će iste biti proširene i dobiće novu strukturu. Stupanjem  na  snagu  Zakona  o  doseljavanju stručnog  kadra aplikantice  i  aplikanti  koji  su  svoj  zahtjev predali prije 01. marta 2020. godinepo praviluneće biti dovedeni u lošiji položaj.

Zakon o doseljavanju stručnog kadra ne sadržava posebno pravilo u vezi zahtjeva za vize koji su predati prije 1. marta 2020. godine i o kojima se prije tog datuma još uvijek nije odlučilo. Zbog toga će o tim zahtjevima biti odlučivano na temelju one zakonske osnove koja bude važeća u trenutku donešenja odluke o zahtjevu.

 

Stupanjem na snagu Zakona o doseljavanju stručnog kadra sljedeća načela će i dalje važiti:

- Za boravke koji traju duže od 90 dana nije moguć ulazak bez vize.

- Potrebno je najprije izvršiti priznavanje strane kvalifikacije u Njemačkoj,a tek onda podnijeti zahtjev za vizu u Ambasadi.

- Postoji    razlika    između stručnog  kadra s kvalifikovanim  stručnim    obrazovanjem    i nekvalifikovanih i  niskokvalikovanih radnika. Kvalifikovanim stručnim obrazovanjem se smatra  ono  obrazovanje koje bi u Njemačkoj iziskivalo minimalno dvogodišnje školovanje za sticanje stručnog obrazovanja.

- Nekvalifikovanii  niskokvalikovani radnici ne podliježu Zakonu o  doseljavanju stručnog kadra. Za njih i  dalje  postoji mogućnost da podnesu zahtjev  za  vizu  prema  Pravilu  za  zemlje Zapadnog Balkana (§ 26 stav 2 Zakona o zapošljavanju).

- Provjera  uslova  rada  (posebno  zarade)  kako  bi  se  spriječilo isplaćivanje zarade koja je niža od zakonskog minimalca.

-Za podnošenje zahtjeva za vizu treba prvenstveno koristiti VIDEX-obrazac, koji možete otvoriti pod sljedećim linkom: https://videx-national.diplo.de

 

Bitne promjene u vezi Zakonao doseljavanju stručnog kadra:

- Jedinstveni pojam za stručni kadar koji obuhvata fakultetski obrazovan kadar i radnike s kvalifikovanim stručnim obrazovanjem.

-Nekvalifikovani i niskokvalifikovani radnici ne  spadaju pod  Zakon  o doseljavanju stručnog kadra.  Za njih i dalje postoji mogućnost da podnesu zahtjev  za  vizu  prema  Pravilu  za  zemlje Zapadnog Balkana (§ 26 stav 2 Zakona o zapošljavanju).

-Doseljavanje stručnog kadra iz država koje nisu članice Evrospke unije više nije ograničeno na definisana deficitarna zanimanja (ukidanje pozitivne liste njemačke Savezne agencije za rad).

-Zapošljavanje na  osnovu kvalifikovanog stručnog obrazovanja ili visoke školske  spreme je moguće u  svim  oblastima,  ukoliko postoji  konkretna ponuda  za  radnomjesto i priznata kvalifikacija.

- Ukidanje provjere prednosti kandidata iz Njemačke i zemalja  EU. Kvalifikovani stručnjaci iz Njemačke i zemalja  EU više neće biti  prioritetni za upražnjavanje radnih mjesta, što znači da se više neće vršiti provjera privilegovanih kandidata.

- Stručni kadar s kvalifikovanim stručnim obrazovanjemi fakultetskom diplomom može predati zahtjev za vizu u svrhu traženja posla, za koji je osposobljen na osnovu svoje kvalifikacije.

- Osobe koje da steknu kvalifikovano stručno obrazovanje u Njemačkoj i koje su mlađe od 25  godina mogu za početak podnijeti  zahtjev za vizu u svrhu traženja mjesta za stručno obrazovanje

- Dokaz o poznavanju njemačkog jezika dobija na većem značenju (tako će, između ostalog, biti potrebno poznavanje njemačkog jezika minimalno na nivou B1 za obavljanje stručnog obrazovanja/školovanja i za stručni kadar s kvalifikovanim stručnim obrazovanjem kao i za IT-stručnjake bez formalne kvalifikacije)

- Aplikanti s diplomom  koja  je  priznata  od strane njemačkih ustanova i koji imaju 45 ili više godina moraju dokazati minimalnu mjesečnu zaradu. Aktuelne  podatke  o minimalnoj zaradi možete naći u odgovarajućim informativnim listovimana web stranici Ambasade.

- Samo oni zahtjevi za vizu koju budu imali potpunu dokumentaciju će biti obrađeni. Zahtjevi s nepotpunom  dokumentacijom  će biti odbijeni. Produženje  roka  u  svrhu naknadnog dostavljanja dokumentacije  u  principu višeneće biti dozvoljeno. Informacije  o  potrebnoj dokumentaciji   za   zahtjevu   svrhu boravka   za koji namjeravate   aplicirati možete  naći  u odgovarajućim informativnim listovimana  web  stranici  Njemačke ambasade (www.sarajewo.diplo.de)

Više informacija o Zakonu o doseljavanju stručne radne snage možete naći pod ovim linkom.

Informativne listove i više informacija o viznom postupku možete naći pod ovim linkom.

Petak, 28.02.2020.

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/boljiposao-com

LinkedIn

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare