Seminar: Javni nastup i poslovno prezentiranje - Kako ispraviti najčešće greške?

Seminar: Javni nastup i poslovno prezentiranje - Kako ispraviti najčešće greške?

Cilj radionice: Unaprjeđenje komunikacijskih sposobnosti i vještina profesionalaca čiji je posao baziran na svakodnevnoj komunkaciji s poslovnim partnerima, klijentima, strankama i javnošću.

Metoda rada: Teoretska i praktična edukacija polaznika, putem predavanja i simulacijskih praktičnih vježbi, te vježbi oslobađanja od stresa i treme pred javni nastup ili poslovno prezentiranje, bilo da se radi o prezentaciji pred kolegama, menadžmentom, konkurencijom, na konferenciji za štampu ili u javnom nastupu pred brojnijom publikom. Posebno će biti obrađeni nastupi u elektronskim medijima, radiju i TV-u, s razlikovanjem radi li se o snimanju ili živom programu, radi li se o kratkoj izjavi, prilogu, intervjuu ili debati - učešću u dijalogu s više drugih sugovornika u tematskim emisijama.

Predavači: Ljiljana Zurovac, novinarka i PR stručnjakinja, Izvršna direktorica vijeća za štampu u BiH

Program seminara:

 • Suština poslovnog komuniciranja - „5 P“
 • Procjena karakteristika klijenta, Prilagodba ponašanja, Poštivanje Kodeksa firme,           
 • Poštivanje svojih prava, Produktivnost firme
 • Primarne vještine poslovne komunikacije
 • Šest principa za razrješavanje konfliktnih situacija u pslovnoj komunikaciji
 • Komunikacija s javnošću

Vertikalna i horizontalna ravan komuniciranja

Pojedinac, Društvo, Funkcija koju obnašate, Društvena odgovornost, Strateško planiranje, Publicitet, odnos prema javnosti...

 • Priprema poslovne prezentacije

Šta prezentirati sukladno ciljnoj grupi i okolnostima?

Određivanje prioriteta, šta i u kojem času reći?

Kako, kojim metodama? - Shema, kompozicija i redoslijed izlaganja.

Što ne treba reći u određenim okolnostima?

Kako izbjeći negativne odgovore?

Što odgovoriti na provokativna pitanja?

 • Dobra Priprema - Osnov dobre argumentacije

Pretpostavka provokativnih pitanja

Priprema reagiranja i odgovora:  što je to što se nikada i ni u kojoj situaciji ne smije reći? Kako se pripremiti što reći?

Kako odgovoriti napade i provokacije,  a ostati pribran i kontrolirati emocije?

 • Izbjegavanje tipičnih pogrešaka

Što mogu biti „tipične pogreške“ i što ih uzrokuje?

Kako sebe kontrolirati, istrenirati, da ih se ne napravi?

 •  Psiho-fizičke pripreme za javni nastup nastup

Razvoj samopouzdanja i sigurnosti, priprema za dorbu interpretaciju

 • Zašto je važno znati pravilno izgovarati i pravilno interpretirati prezentaciju?

Učinci dobre interpretacije, s primijenjenom govornom radnjom na rezultat prezentacije

 • Analiza vježbi i učenje na greškama

Kotizacija: Članovi komore: 120,00  KM, dva i više polaznika iz iste kompanije 100,00 KM, Nečlanovi komore: 140,00  KM, dva i više polaznika iz  iste kompanije 120,00 KM. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun komore: Raiffeisenbank bank BiH 1610000004560078. U kotizaciju su uključena predavanja, pisani materijal ipotvrda o učešću na seminaru, sendvič i osvježenje. U cijenu nije uključen PDV. Detaljnije informacije o seminaru možete dobiti na tel. 250 117, 250 116, ili putem e-mail-a lejlah@pksa.com.ba  ili vladol@pksa.com.ba.

Ponedjeljak, 04.05.2015.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare