Istraživanje tržišta - seminar u organizaciji Privredne komore Kantona Sarajevo

Istraživanje tržišta - seminar u organizaciji Privredne komore Kantona Sarajevo

31. oktobar sa početkom u 09.00 sati, u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo

Kome je namijenjen: Seminar je namijenjen vlasnicima i menadžerima malih i srednjih preduzeća, rukovodiocima prodaje i marketinga, studentima, pojedincima i grupama ljudi koji žele da pokrenu vlastiti biznis ili unaprijede postojeći.

Cilj seminara: Upoznati učesnike obuke sa marketinškom poslovnom orijentacijom, prednostima i ograničenjima samostalnog istraživanja tržišta, poslovnog okruženja i marketinškog istraživanja tržišta. Učesnici obuke će biti osposobljeni da kreiraju vlastiti upitnik  za analizu tržišne tražnje i da koriste savremene internet aplikacije za samostalno istraživanje tržišta.

Predavač: doc. dr. Saša Petković, univerzitetski profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci http://www.efbl.org/lat/o-nama/nastavnik/33/petkovi-saa  i projektni menadžer sa 15.godišnjim iskustvom na internacionalnim projektima.

Pogram seminara:

  • Od prodajne do marketinške orjentacije
  • Istraživanje tržišta i istraživanje marketinga – sličnosti i razlike i planiranje istraživanja marketinga
  • Uloga marketinškog informacionog sistema u istraživanju tržišta
  • Samostalno ili plaćeno istraživanje?
  • Šta treba da istražimo (analiza potrošačke tražnje, analiza konkurencije, analiza tržišta dobavljača, analiza poslovnog okruženja)?
  • Izvori i prikupljanje sekundarnih - objavljenih podataka.
  • Primjena upitnika na slučajnom uzorku za ispitivanje tržišne tražnje.
  • Analiza prikupljenih podataka, izvještavanje i prezentacija nalaza
  • Mogućnosti i ograničenja elektronskog istraživanja tržišta

Kotizacija: 110, 00 KM za članove Komore po polazniku, za nečlanove Komore 130. Za firme koje prijave tri i više polaznika, svaki treći polaznik je gratis!  Kotizacija se uplaćuje na žiro račun komore: Raiffeisenbank bank BiH 1610000004560078. U kotizaciju su uključena predavanja, pisani materijal i potvrda o učešću na radionici, sendvič i osvježenje.

Detaljnije informacije o radionici možete dobiti na tel. 250-117, 250-116, ili putem e-mail-a: lejlah@pksa.com.ba ili vladol@pksa.com.ba. Prijavu za učešće na seminaru možete poslati na gore navedene mail-adrese ili na fax. broj 033/226-717, najkasnije do 28. oktobra t.g.

Ponedjeljak, 20.10.2014.

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/boljiposao-com

LinkedIn

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare