Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica malina sa sistemom za navodnjavanje u površini od 0,1ha putem sufinansiranja

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica malina sa sistemom za navodnjavanje u površini od 0,1ha putem sufinansiranja

Općinski načelnik i humanitarna organizacija Muslim Aid Bosna i Hercegovina raspisuju Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica malina sa sistemom za navodnjavanje u površini od 0,1ha putem sufinansiranja. Pravo na učešće u Projektu imaju sva zainteresovana lica sa područja općine Hadžići koja posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište pod zakupom na period od ne manji od 10 godina, površine 0,1ha. Pravo na dodjelu sadnica malina i sistema za navodnjavanje ne mogu ostvariti Iica koja su u posljednjih 5 godina ostvarila pravo na donaciju, dodjelu, ili sufinansiranje nabavke sadnica malina od Općine, ministarstava,humanitarnih i drugih organizacija. Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na pisarnicu Općine Hadžići ili poslati preporučenom poštom na adresu:
OPĆINA HADŽIĆI
/za Komisiju/
Ulica HADŽELI br. 114,
71240 Hadžići
sa obaveznom naznakom: «Ne otvarati – Zahtjev za dodjelu sadnica malina sa sistemom za navodnjavanje u površini od 0,1ha putem sufinansiranja».

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja (do 12. avgusta). Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor ili putem telefona: 033-475-948. Obrazac zahtjeva zainteresovani mogu dobiti u šalter Sali Općine Hadžići.

Javni poziv – MALINE – Općina Hadžići – 2016
Pravilnik – MALINE – Općina Hadžići – 2016

Četvrtak, 04.08.2016. / http://www.mreza-mira.net/

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/boljiposao-com

LinkedIn

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare