Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studenata romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u školskoj/akademskoj 2016./2017. godini

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studenata romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u školskoj/akademskoj 2016./2017. godini


Na osnovu člana 18. Statuta Upravni odbor Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i

Hercegovinu“, r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studenata romske nacionalne
manjine u Bosni i Hercegovini u školskoj/akademskoj 2016/2017. godini
Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:
 da su državljani Bosne i Hercegovine
 da imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini
 da su redovni učenici srednje škole/studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini
 da ne primaju stipendiju po drugom osnovu
 da ne obnavljaju razred/godinu
Stipendija se dodjeljuje iz granta Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.
Stipendija za 100 učenika srednjih škola i 15 studenata dodjeljuje se na period od 10
mjeseci u školskoj 2016/2017. godini.
Stipendija iznosi 100 KM mjesečno.
Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti slijedeća dokumenta:
 Uvjerenje o upisu u školu/fakultet u školskoj/akademskoj 2016/2017. godini
(original) za učenike srednjih škola i studente na fakultetima
 Svjedočanstvo o završenom razredu u školskoj 2015/2016. godini (ovjerena kopija)
za učenike srednjih škola
 Svjedočanstvo o završnom razredu srednje škole u školskoj 2015/2016. godini
(ovjerena kopija) za studente prve godine studija
 Uvjerenje o prosjeku ocjena iz akademske 2015/2016. godine za studente druge i
narednih godina studija
 Prijava prebivališta (CIPS – ne starija od 30 dana)
 Kućna lista (izjava ovjerena u općini)
 Izjava da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu ovjerena u
općini/mjesnoj zajednici (za maloljetne potpisuje roditelj/staratelj)
 Dokazi o ekonomsko-socijalnom statusu domaćinstva:
- za zaposlene članove domaćinstva - potvrda o mjesečnim primanjima (original)
- za penzionere članove domaćinstva – ček od posljednje penzije (kopija),
- za nezaposlene članove domaćinstva–uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje (original)
- za korisnike socijalne pomoći – uvjerenje Centra za socijalni rad (original)
- za kandidate čije domaćinstvo vodi samohrani roditelj – uvjerenje od općine (original),
- za kandidate gdje se u domaćinstvu redovno školuje više djece – uvjerenje od
škole/fakulteta za svako dijete u školskoj 2016/2017. godini (original).
Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o utvrđivanju uslova,
kriterija i postupka za dodjeljivanje stipendije korisnicima romske nacionalne manjine o
čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.
Prednost u dodjeli stipendije, pored kriterija iz pravilnika, imaju korisnici stipendije iz školske
2015/2016. godine koji su sa uspjehom završili razred/godinu i koji su na vrijeme upisani u
naredni razred/godinu u školskoj 2016/2017. godini.
U slučajevima kada iz jedne porodice ima više kandidata stipendija će se dodijeliti
jednom kandidatu.
Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima
dostaviti isključivo poštom na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i
Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na konkurs – ne
otvaraj“.
Konkurs, nakon objavljivanja na www.ogbh.com.ba za učenike srednjih škola ostaje
otvoren do 23.09.2016. godine, a za studente do 10.10.2016. godine.
Obrazac prijave na konkurs potražiti na www.ogbh.com.ba
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Četvrtak, 16.06.2016. / http://ogbh.com.ba/

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/boljiposao-com

LinkedIn

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare