Besplatne radionice u Komori

Besplatne radionice u Komori

Poštovani,

Privredna komora Kantona Sarajevo, u okviru Centra za inovacije i poduzetništvo  poziva Vas na besplatnu radionicu za mala i srednja preduzeća s ciljem da  preduzeća  dobiju stručnu pomoć i podršku u razvoju vlastitih kapaciteta. Ove radionice se održavaju u okviru Programa 2. i 8. (Unapređenje institucijske preduzetničke infrastrukture, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo).

 

CATEGORY MANAGEMENT
12.decembar, sa početkom u 10.00 sati u prostorijama Komore

                                                

Category Management je poslovni proces u kojem maloprodajni lanci u saradnji sa dobavljačima rade na stvaranju veće vrijednosti za kupca, koji je u središtu pažnje, uz istovremeno poboljšanje poslovnih rezultata.

Ciljna grupa: Zaposlenici i menadžeri u komercijali (prodaji), vlasnici i direktori malih i srednjih preduzeća posebno u oblasti trgovine i drugi.

 Sadržaj radionice:

 1. Uvod u Category Management
 2. Upravljanje asortimanom kroz kategorizaciju, analizu i optimizaciju
 3. Category Management proces kroz formiranje uloga, ciljeva, strategija i taktika kategorija
 4. Space management
 5. Upravljanje nabavom, klasična nabava ili trading.
 6.  Pregovori sa dobavljačima
 7. Upravljanje sekundarnim pozicioniranjem i pravila merchandising-a
 8. Kako to rade veliki igrači. Lidl - 5 strategija za rast
 9. Strategija formiranja cijena (Pricing Insights)
 10. Supermarketi budućnosti
 11. Kolektivni zadatak - Quick Wins.

Predavač: ASK Consulting,  Mr. sc. Muhamed Hasanović, sa bogatim radim iskustvom koje je  sticao u Agrokoru kroz Konzum i Velpro, kao i u Hifi. Trenutno obavlja dužnost direktora divizije Shell za BiH.

Šta će polaznici  naučiti: Polaznici će se upoznati sa Category Management-om i principima na kojima funkcioniše, a koji u saradnji sa dobavljačima donosi veću vrijednost za kupce i kompaniju.

 Također, spoznaće šta je:

 • Kvalitetniji asortiman
 • Bolje upravljanje asortimanom
 • Iskorištenost potencijala
 • Bolji uslovi od dobavljača
 • Prilagođavanje cijena sa konkurencijom
 • Uvid u tržište FMCG
 • Bolja cjenovna konkurentnost


Coaching radionica: Pregovaračke vještine
14.decembar, sa početkom u 09.30 sati u prostorijama Komore

                                                

Pregovaračke vještine se odnose na usmjeravanje pažnje na interese, tačnije na razloge za saradnjom. Moć onoga koji pregovara će biti utoliko veća ukoliko je pripremljen, te spreman upoznati, razumjeti i edukovati drugu stranu, tj.stranu sa kojom pregovara. Pripremljenost se zasniva na principima BATNA (best alternative to a negotiated agreement) i ZOPA (zone of possible agreement).

Ko želi naučiti vještinu pregovaranja treba osigurati više od jedne alternative za saradnju. Prepoznajte li se?

 

Svrha coaching radionice je omogućiti učesnicima da savladaju tehnike pregovaranja, te tehnike vršenja utjecaja.

Coaching radionice je namijenjena svima onima koji žele da unaprijede svoje pregovaračke vještine.

 

Ciljevi radionice:

 • Otkrivanje aktuelnog pregovaranja sa svrhom njegova unapređenja
 • Usvojiti tehnike pregovaranja (fokus na interes, BATNA, ZOPA, 'ako-onda')
 • Usvojiti tehnike vršenja utjecaja (reciprocitet, Sokratska metoda, dosljednost, socijalni dokaz, autoritet)

  Predavač: Aida Sujoldžić, dipl.psiholog, savjetnik za lični razvoj i konsultant za vještine (ruko)vođenja, sa više od 18 godina profesionalnog iskustva u privatnom i nevladinom sektoru. Na specifičan i jedinstven način spaja ključne aspekte razvoja 21.vijeka - emotivnu i duhovnu inteligenciju, vještine vođenja i kontinuirano učenje. Više informacija o predavaču, na web stranici www.coachingbyaida.com.

   Program coaching radionice je interaktivan: 

 • Aktuelno pregovaranje
 • Tehnike pregovaranja
 • Pet tehnika vršenja utjecaja
 • Osobine kupca/klijenta

 

NETRADICIONALNA PRODAJA
19.decembar, sa početkom u 10.00 sati u prostorijama Komore

                                                

Cilj ove edukacije je da,  na jedan drugačiji način, razvijamo  prodajne vještine i shvatimo zašto  se ljudi u prodaji ponašaju tako kako se ponašaju i zašto tradiocinalne tehnike prodaje više ne funkcionišu. Naši prodavači imaju sve više obaveza i sve zahtjevnije ciljeve zato je potrebno kontinuirano raditi na usavršavanju i razvoju novih znanja i vještina. Sa druge strani kupci su edukovani i u potpunosti poznaju tradiocionalne tehnike prodaje. Danas, tradiocionalne tehnike prodaje više ne daju rezultate kakvi su se mogli postići u prošlosti.

Princip NLP-a kaže: Kad nešto ne funkcioniše – probaj nešto drugo, promjeni strategiju. Zato, u prodaji je potrebno promjeniti strategiju i ova radionica ima cilj da vas osvijesti, da počnete razmišljati na novi način.

Edukacija je zasnovana na princima NLP-a (Neuro-lingvističko planiranje) i coachinga i u velikoj mjeri usmjerena na psihologiju ponašanja prodavca i kupca. Analiziramo stavove i uvjerenja koja imamo u/o prodaji i ako nam nisu korisna, mijenjamo.

PREDAVAČ: Emina Muharemović, Business and Life Coach, NLP Master trener, savjetodavni terapeut,  sa međunarodnim certifikatom ICI, Berlin.

 IZ SADRŽAJA

 • Kako da se osjećaš dostojanstveno u prodaji
 • Naučite kako kalibrirati kupčevo ponašanje. Prepoznaj koji stav ima kupac .
 • Kako da te više kupci ne ucjenjuju konkuretskim ponudama? Najčešći odgovor danas koji dobijemo je od kupca je: Razmisliću, javiću se sutra, pošaljite mi ponudu 
 • Na koji način da usvojiš novi stav, ponašanje i tehnike u prodaji. Kako se nositi sa popustima koji se traže od strane kupca ili drugim koristima? Gdje idemo stalno snižavajući cijenu? Kako se nosite sa pritiscima?
 • Kako postići da te kupci poštuju i da se ne osjećaš kao neplaćeni savjetnik
 • Kako ugovoriti sastanak i zainteresovati kupca za sebe
 • Kako prepoznati kupca koji će kupiti
 • Kako kontrolisati razgovor i postići ishod koji želimo

KOME JE EDUKACIJA NAMIJENJENA?

Trening je namijenjen prvenstveno prodavačima, poduzetnicima, voditeljima prodaje i  svima čije radno mjesto podrazumjevaja prodaja i/ili upravljanje prodajnim timovima, kao i svima koji imaju u svom radu i životu ispred sebe klijenta.

 

Detaljnije informacije o radionicama možete dobiti na tel. 250-116, 250-117, ili putem e-maila:elvira.begovic@pksa.ba , lejlah@pksa.ba,. Prijavu za učešće na radionici možete poslati na gore navedene mail-adrese ili na fax. broj 033/250-138.

Za sve polaznike obezbjeđeno je osvježenje, lagani obrok, pisani materijal i potvrda o učešću na radionici.

S poštovanjem,
Centar za inovacije i poduzetništvo
Privredna komora Kantona Sarajevo

Više informacija na web stranici Privredne komore Kantona Sarajevo


Petak, 07.12.2018.

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/boljiposao-com

LinkedIn

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare